Akreditačná komisia na Sázave

Téma: Církev vydal:

Už vyše roka vedieme dialóg s akreditačnou komisiou a s predstaviteľmi oddelenia vzdelania a výchovy na divíznej aj celosvetovej úrovni o možnostiach a podmienkach akreditácie nového diaľkového behu. Možno preto, že akreditácia výsostne diaľkového štúdia nie je v cirkvi štandardná, žili sme v určitej neistote, či vôbec existuje takáto možnosť. Napokon sa podarilo po dlhotrvajúcom úsilí a hľadaní najschodnejšej cesty nájsť model štúdia i podmienky, za akých by mohla škola pokračovať v akreditácii, ktorú pred niekoľkými rokmi získala. Ide o štatút Senior College, ktorý umožňuje absolventom získať titul bakalár teológie. Cítili sme sa zaviazaní všetkým tým, ktorí v minulosti vynaložili úsilie na to, aby teologické vzdelávanie – u nás vždy na vysokej úrovni – malo aj primeraný oficiálny akademický status. Akreditačná komisia, ktorej členmi boli aj Daniel Duda a Jiří Moskala, odporučila výboru pre teologické vzdelávanie pri GK, aby sme aj naďalej mohli našim absolventom udeľovať titul bakalár teológie (BTh). Na oficiálny výsledok si musíme počkať do začiatku apríla a treba otvorene povedať, že veci by sa teoreticky mohli ešte skomplikovať a žiadosť o akreditáciu by mohla byť zamietnutá. Máme však čisté svedomie, že sme pre dobrú a užitočnú vec urobili maximum, za čo sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Som rád, že sa zmenil aj počiatočný opatrný postoj Vysokej školy vo Friedensau k možnosti pokračovať aj v ich európskej akreditácii diaľkového štúdia, čo určite zvýši úroveň i kvalitu nášho vzdelávacieho systému. Definitívny výsledok určite čitateľom Diára oznámim.

 

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář