Stretnutie vedúcich a starších zborov MSS Olomouc

Téma: Církev vydal:

Olomoucká modlitebňa bola miestom stretnutia vedúcich a starších zborov a vedúcich evanjelizácie MSS. Zazneli dve prednášky – moja o jednote cirkvi a nasledovala prezentácia Romana Macha na tému nemanželského spolunažívnia (kohabitácia) v cirkvi. So svojimi vstupmi potom prišli aj Daniel Kašlík, ktorý vyzval starších, aby komunikovali a venovali sa aj vedúcim mládeže na svojich zboroch a Standa Staněk, ktorý prezentoval víziu ADRY o spolupráci so zbormi a predkladal možnosti zapojenia ochotných členov do jej aktivít.

Žádné komentáře

Zanechej komentář