Bohoslužba pre nepočujúcich

Téma: Církev vydal:

Zbor Praha-Strašnice hostil účastníkov bohoslužby,  z ktorých podstatnú časť tvorili nepočujúci. Jej cieľom bolo poukázať na to, že máme medzi sebou ľudí so špecifickými potrebami, ktorí si zaslúžia, aby sme im umožnili zapojiť sa do bohoslužby bez bariér. Medzi hlavných organizátorov soboty patrili Jitka Morávková, kazateľ Jaromír Loder a Josef Slowík. Zhromaždenie oslovil aj predseda ČS Vít Vurst, vedúci misie Jan Libotovský, a vedúci oddelenia sociálnej služby a diakonie Daniel Hrdinka. Vďaka patrí miestnemu zboru za výborné zázemie aj pohostenie a zamestnancom HopeTV za priamy prenos, ktorý by mal byť vyvesený na stránkach www.bezbarier.casd.cz.

Žádné komentáře

Zanechej komentář