Ordinácia Milenka Vučetiča

Téma: Církev vydal:

Modlitebňa v Nitre sa zaplnila do posledného miestečka pri príležitosti ordinácie slovenského kazateľa Milenka Vučetiča, ktorý pochádza pôvodne zo Srbska a na Slovensko prišiel v roku 2011. Ukončil nástupnú prax v zboroch Lučenec, Rimavská Sobota a Fiľakovo, zároveň absolvoval teologický seminár a splnil všetky požadované podmienky pre ordináciu. Prítomní boli zástupcovia súčasných i bývalých jeho zborov a spolu s administrátormi cirkvi z únie i zo združenia vytvorili atmosféru príjemnej soboty.

Žádné komentáře

Zanechej komentář