Kongres náboženskej slobody

Téma: Církev vydal:

V dňoch 22.-24. augusta sa konal v rezorte Hotel Diplomat na Miami kongres Medzinárodnej asociácie pre náboženskú slobodu (IRLA), na ktorom som sa zúčastnil ako zástupca Česko-Slovenskej únie.

Vyše 500 účastníkov kongresu z vyše 65 krajín sveta si vypočulo prednášky a diskusné príspevky, ktoré sa dotýkali aktuálneho stavu náboženskej slobody v rôznych častiach sveta, predovšetkým v kontexte štátov Blízkeho východu, Spojených štátov, Ruska, Číny, Pakistanu, ale aj ďalších geografických oblastí. Hlavnou témou bolo diskutovať o vplyve náboženskej slobody na vzájomné spolužitie a spoločenskú stabilitu, vrátane ochrany ľudských práv.

Účastníci kongresu boli informovaní, že 78% svetovej populácie žije v krajinách, kde platia silné reštrikcie náboženskej slobody a vyznania a ich počet za posledných 5 rokov ešte vzrástol. Hoci náboženstvo hrá čoraz väčšiu rolu v rozvojovom svete, sloboda vyznania je v porovnaní s inými požadovanými právami často podceňovaným prvkom. Dokonca sa stáva, že sa označuje za hrozbu ostatných práv a záujmov. Aktuálne sa to týka práva na bezpečnosť a ochranu, ktoré sa stáva zámienkou na diskrimináciu neobľúbených náboženských skupín a jednotlivcov.

Pozornosť účastníkov zaujal aj príspevok, ktorý poukazoval na zneužívanie náboženských prejavov na deštruktívne ciele, čo podkopáva úsilie podporovať slobodu vyznania.

Na základe diskusie nad uvedenými témami delegáti kongresu prijali rezolúciu, v ktorej

vyzývajú jednotlivé krajiny, aby rešpektovali a aktívne presadzovali princípy náboženskej slobody, ako sú obsiahnuté v čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Obracajú sa na duchovných, pedagógov a ďalších kompetentných, aby zdôrazňovali a učili, že náboženská sloboda je dôležité právo a kľúčová hodnota, ktorú treba chrániť vo všetkých oblastiach spoločenského života. Varujú pred stereotypmi, ktoré sa vzťahujú na niektoré náboženské skupiny a jednotlivcov a sú plné predsudkov a domnienok. Odsudzujú násilie ako prostriedok na presadzovanie a rozširovanie náboženského vplyvu a zároveň obviňovanie celých náboženských komunít za násilné akcie sfanatizovaných a radikálnych jednotlivcov.

Žádné komentáře

Zanechej komentář