Výbor Generálnej konferencie

Téma: Církev vydal:


Máme za sebou  výbor Generálnej konferencie, kde sme otvorili najdiskutovanejší bod tohtoročnej agendy. Išlo o návrh, na základe ktorého by každý jeho člen musel od budúceho výboru podpísať dokument, v ktorom by (zjednodušene povedané) svojím podpisom vyjadril ochotu dodržiavať smernice a rozhodnutia GK (ide predovšetkým o rozhodnutie, ktoré nedovoľuje ordinovať ženy). V prípade nepodpísania by prišiel o hlasovacie právo a možnosť zapojiť sa do diskusie. Pre zástupcov európskych krajín nepredstaviteľné a pripomínajúce praktiky režimov minulého storočia, pre niektorých cesta, ako prispieť k jednote. Presné znenie tohto štrnásťstránkového dokumentu sme dostali do rúk až pri dnešnom rokovaní, čo debatu o ňom komplikovalo a zneprehľadňovalo. Diskusia ukázala predovšetkým slabiny dokumentu, nedotiahnutý proces jeho prípravy a vyvstali znepokojujúce otázky, ktoré s tým súvisia (napr. nie je to v rozpore s ústavou GK vziať niekomu právo hlasovať?). Práve toto zrejme najviac prispelo k záverečnému rozhodnutiu delegátov vrátiť tento návrh komisii, ktorá ho pripravila, a odložiť diskusiu k nemu (a jeho prípadné prijatie/odmietnutie) na budúce zasadnutie výboru GK v Battle Creek v roku 2018. Pozitívne je, že väčšina delegátov návrh na prijatie takého dokumentu odmietla.

Žádné komentáře

Zanechej komentář