Správne rady

Téma: Církev vydal:

Začínali sme netradične SR ADRA ČR, po ktorej nasledovala SR ATI, na ktorej sa rozhodlo, že sa v budúcom roku otvorí nový ročník diaľkového (kombinovaného) štúdia, takže paralelne vedľa seba budú dva behy diaľkového teologického vzdelávania. Podčiarkla sa tiež dôležitosť diferenčného štúdia pre absolventov teologických fakúlt, ktorí nastupujú do nástupnej praxe. Oldřich Svoboda bol na nej zvolený za zástupcu riaditeľa. Pôvodne plánované diaľkové magisterské štúdium pre kazateľov zo všetkých troch združení sa neuskutoční pre nedostatok prihlásených a v spolupráci s Friedensau prípadne Andrews sa bude hľadať iná forma ďalšieho vzdelávania kazateľov

Na SR Advent-Orion (pod ktorú už dnes spadá aj Mediálne centrum) sa prijal nový spôsob prípravy programov zvolením tzv. Mediálnej rady, ktorá nahradila doteraz fungujúcu Programovú radu.

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář