Návšteva Guntera Maurera

Téma: Církev vydal:

Rád by som vás informoval – hoci s určitým oneskorením –  o návšteve bývalého predsedu Švajčiarskej únie Guntera Maurera v Prahe. Spolupráca s touto úniou sa začala v čase, keď sme hľadali v iných úniách našej EUD spôsob, ako sa vysporadúvajú s otázkou rozvodov a opätovných sobášov v cirkvi. Od nich sme dostali a preložili materiál, ktorý dostali delegáti aj na poslednej konferencii únie. Vedeli sme o ich organizačnej štruktúre aj to, že majú dve združenia a tzv. virtuálnu úniu, t.z., že predseda jedného zo združení je zároveň predsedom únie a druhý predseda jej tajomníkom. Pretože sa táto téma efektivity organizačnej štruktúry cirkvi z času na čas objaví aj v agende na únijnú konferenciu, chceli sme mať informácie z prvej ruky. V čase, keď sme ako únia zisťovali informácie o možnostiach jeho pozvania do Čiech, dostali sme podnet od okrskových kazateľov ČS, aby sme sa touto témou zaoberali. Prišlo preto vhod a bolo veľmi aktuálne, že sme ho tu mali. Dozvedeli sme sa všetky potrebné informácie a budeme ich ďalej reflektovať a zisťovať, či by sa podobný model do budúcnosti dal uplatniť aj u nás. Aj keď možno nie v takom rozsahu ako je to tam, predsa len niektoré jeho princípy stoja za premýšľanie. Na schôdzke boli prítomní administrátori únie, ČS a predseda MSS.

Žádné komentáře

Zanechej komentář