Články v kategorii: Studium Bible

Duchovné dary

Vydal: kdy: Dub 20 2012

Sobotné úlohy v tomto týždni prinášajú praktickú a prehľadne spracovanú tému, ktorá aj v našom študijnom rannom krúžku na únii podnecovala celý týždeň mnoho otázok. Celý týždeň (ale predovšetkým v téme na pondelok – Duch a jeho dary) boli duchovné dary spájané s dielom Ducha Svätého. Napríklad v pondelok sa citoval verš 1 Kor 12,11: […]

2 Komentáře

Ježiš a romantika… Ján 2

Vydal: kdy: Bře 23 2012

Asi je dobré premýšľať o Bohu aj inak než z výlučne mužskej perspektívy, ktoré má tendenciu racionalizovať jeho konanie, skutky a pôsobenie v dejinách a v živote človeka. Autorka biblických úloh – a zvlášť na tento týždeň – sa pokúša zladiť dve výkladové roviny. Na jednej strane je to systematická teologička (tak je predstavená v […]

2 Komentáře

„Je taká modlitba v poriadku?“

Vydal: kdy: Bře 09 2012

Úvodná ilustrácia v BÚ na štvrtok sa končí otázkou, či modlitba človeka, o to, aby schudol (zhubnul), potom, čo sa predtým napchával v reštaurácii tučnými a sladkými jedlami, je v poriadku. Moja odpoveď je áno. Ak je to modlitba človeka, ktorý už mnohokrát zlyhal vo svojej snahe po zdravšom spôsobe života a vychádza z jeho […]

2 Komentáře

„Boh pokoja rozšliape satana…“ (Rim 16,20)

Vydal: kdy: Bře 02 2012

V časti Biblických úloh na stredu (29.2.) s názvom Veľký spor vekov a dejiny je uvedený biblický text z Rim 16,20. Niektoré komentáre, vrátane našej poznámky, ho vykladajú v perspektíve vzdialenejšej budúcnosti ako analógiu či naplnenie Gen 3,15. Trochu iný pohľad má Karl Barth vo svojom stručnom výklade Listu Rimanom. Vychádza z kontextu veršov 17-19, […]

1 Komentář

„Staň si do prostriedku“ – Mar 3,3

Vydal: kdy: Úno 17 2012

V sobotných úlohách tohto týždňa sa rozoberá aj téma Ježiš a jeho sobota. V stredu je uvedený ako základný text citát z Matúš 12. kapitoly, kde sú dva príbehy o Ježišovom vzťahu k sobote. Prvý príbeh je o tom, že hladní Ježišovi učeníci trhali v sobotu klasy a vyslúžili si za to kritiku farizejov. Technicky […]

2 Komentáře

„Odíď odo mňa“ – Luk 5

Vydal: kdy: Úno 03 2012

Zázračný úlovok Peter nepotrebuje, aby Kristovi uveril. Neprebúdza v ňom vieru a istotu, ale pocit hriešnosti a nehodnosti. Ten Pán stál či sedel v loďke vedľa neho. Peter si tak silno uvedomuje svoju hriešnosť, že mu pripadá nemiestne byť v tej istej loďke s Ježišom. „Pane, odíď…“ Kristus však neodišiel. Ako by mohol odísť, keď […]

Žádné komentáře

Počiatky učenia o Trojici

Vydal: kdy: Led 06 2012

Ponúkam niekoľko svojich poznámok na obohatenie témy Biblických úloh tohto týždňa o Trojjedinom Bohu, resp. o učení o Trojici. Netýkajú sa priamo biblických textov, ale zavedú nás na úplný začiatok vytvárania vieroučného procesu, ktorý sa končil definovaním kresťanského učenia o Trojici. POČIATKY UČENIA O TROJICI Vyznavačské formuly Vyznanie viery – vedľa Písma a tradície to […]

2 Komentáře

„Píšem vlastnou rukou“ – Gal 6,11-18

Vydal: kdy: Pro 30 2011

Niektorí komentátori vidia v zmienke o veľkých písmenách (Gal 6,11) narážku na Pavlov slabý zrak, poškodený na ceste do Damašku (Sk 9), prípadne na jeho „robotnícke“ ruky zdeformované pri ručnej výrobe stanov. (Aj „telesná mdloba“ v Gal 4,13 sa niekedy stotožňuje s Pavlovým oslabeným videním.) Pravdepodobnejšie však je, že Pavlov vlastnoručný záver listu je  zhrnutím […]

Žádné komentáře

Jarmo otroctva, alebo otroctvo lásky? – Gal 5,1.13

Vydal: kdy: Pro 08 2011

K výroku o slobode v Kristovi v Gal 5,1 si Pavel pripravuje cestu najvýraznejšie v 4. kapitole podobenstvom o dvoch ženách – Hagar a Sáre – ktoré podľa neho predstavujú dve zmluvy – jedna vedie k otroctvu, druhá k slobode. (Gal 4,21-25) Neviem, či existuje konkrétna biblická definícia slobody. V tej súvislosti mi napadá výrok […]

Žádné komentáře

„Buďte ako ja“ (Gal 4,12)

Vydal: kdy: Lis 21 2011

V českých Biblických úlohách je na tento týždeň uvedený ako základný verš Gal 4,12: „Snažte se mi porozumět, bratří, jako já mám porozumění pro vás…“ (ČEP) No väčšina prekladov, ktoré som pozeral, neprekladá Pavlove slová Galaťanom zo 4,12 ako snahu po tom, aby mu porozumeli, ale skôr, aby si z neho brali príklad. Dokonca aj […]

Žádné komentáře

Sloboda, viera, zákon – Gal 5 (Poslušnosť viery?)

Vydal: kdy: Říj 20 2011

Božie pôsobenie v dejinách izraelského národa ako to opisuje Starý zákon a potvrdzuje aj Nový ukazuje, že Boh sa k človeku skláňa na určitom mieste v určitom historickom okamihu a aktívne vstupuje do jeho sveta. Vyvedenie Izraelcov z Egypta je z tohto pohľadu kľúčovou udalosťou dejín Božieho ľudu a navždy spolupôsobí pri vytváraní jeho identity […]

2 Komentáře

Bohoslužba v rozpore so zákonom – Sk 18,12-16

Vydal: kdy: Zář 16 2011

Jeden z dôvodov, ktorý viedol Lukáša k napísaniu Skutkov, bola obrana pred obvineniami, že kresťania sú nepriateľmi ríše. Narážka na túto výčitku sa objavuje aj v 17. kapitole, verši 7, kde z úst žiarlivých Židov zaznejú slová: „Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem… konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo rozhlasujú, že iný je […]

Žádné komentáře

Praví ctitelia… (Ján 4,23.24)

Vydal: kdy: Zář 09 2011

Náboženské témy, ktoré v dialógu s Ježišom predkladá Samaritánka, sa v niektorých výkladoch považujú za samoúčelné, zámerne zvolené na odpútanie Ježišovej pozornosti od jej súkromného, nie príliš cnostného života. Nemuselo to tak byť. S odhalením ženinej minulosti a presného čísla bývalých aj súčasných partnerov neostáva nič iné než spojiť to s prorockým darom tohto židovského […]

Žádné komentáře

Stratený syn – Luk 15,11-32

Vydal: kdy: Čvn 02 2011

Podobenstvo o stratenom synovi je v tomto týždni hlavnou témou biblických úloh a je dobré, že tie ťažšie uchopiteľné alebo ustavične sa opakujúce abstraktnejšie schémy ospravedlnenia boli vystriedané konkrétnym a jasným podobenstvom o Božom vzťahu k hriešnikovi. Tu je však zase problém, či dokážeme v podobenstve objaviť, čo ešte nepoznáme, aby sme sa neopakovali a […]

1 Komentář

Nenápadné rúcho spásy

Vydal: kdy: Kvě 20 2011

V štvrtkovej poznámke biblických úloh ma zaujalo, že autor pripomenul spojenie medzi 61. kapitolou Izaiáša a Luk 4,16-20, keď Ježiš v nazaretskej synagóge citoval pred svojím prvým kázaním text práve z tejto kapitoly. Bol to text o Hospodinovom pomazaní a vyhlásení milostivého roku. Dôležité je, že do rúcha Božej spásy sa človek nemôže obliecť sám, […]

1 Komentář

« Novější články - Starší články »