Články v kategorii: Studium Bible

Viera – predpoklad víťazstva (1 Ján 5,1-5)

Vydal: kdy: Dub 02 2013

Je nepopierateľné, že spôsob, akým premýšľame o Ježišovi, ovplyvňuje aj naše chápanie Boha. Názory na Ježiša sa rôznili v celých dejinách a platí to aj dnes. Niektorí popierajú aj to, že Kristus vôbec na zemi žil. Ďalší tomu veria, ale oddeľujú Ježiša opísaného v evanjeliách od reálnej historickej postavy a tvrdia, že nemajú nič spoločné. Historický Ježiš bol údajne […]

Žádné komentáře

My milujeme, pretože… (1 Ján 4,7-21)

Vydal: kdy: Bře 31 2013

Oslava Božej lásky – aj tak by sa dala stručne zhrnúť táto časť Jánovho listu. Slovo „láska“ sa v nej v rôznych podobách vyskytuje vyše tridsať krát. Možno nie je taká poetická, ako známa hymna lásky apoštola Pavla z 13. kapitoly 1. listu Korinťanom, je však o to praktickejšia. Ukazuje na zdroj lásky v Bohu a  v čom by sa mala […]

Žádné komentáře

Opásal si ma radosťou (Žalm 30)

Vydal: kdy: Bře 30 2013

Žalm je osobným svedectvom o vďačnosti Hospodinu za jeho dobrotu počas ťažkého obdobia, ktoré Boží muž prežíva. Žalmista chváli a oslavuje Boha, že ho „vytiahol z hlbín“ a používa pri tom sloveso, ktoré označuje vyťahovanie vody z hlbokej studne. Aj keď si niekedy myslíme, že neexistuje východisko zo zložitej životej situácie, Boh už spustil na dno jamy záchranné lano. Žalm […]

Žádné komentáře

Skúmajte duchov (1 Ján 4,1-6)

Vydal: kdy: Bře 29 2013

Otázky spojené s Ježišovou prirodzenosťou nie sú dnes v cirkvi také aktuálne ako boli v čase jej vzniku či v období vytvárania christologických formulácií. Pre prvotnú cirkev však bolo správne chápanie Kristovej podstaty mimoriadne dôležité. V jej strede začali pôsobiť rôzne falošné náuky, ktoré spôsobovali rozkoly medzi veriacimi. Niekto možno učil, že Kristus mal len zdanlivo ľudskú prirodzenosť, ale v skutočnosti nebol […]

Žádné komentáře

Boh je väčší ako naše srdce (1 Ján 3,19-24)

Vydal: kdy: Bře 28 2013

Určite sme už prežili pocity, o ktorých sa tu píše. Pri pohľade na seba, svoje slabosti, nedostatky a zlyhania sa cítime zmalomyseľnení  a možno dokonca pochybujeme o svojom spasení. Ján však upozorňuje, že Boh je väčší ako naše pocity viny, väčší než naše srdce a svedomie. Potrebujeme si pripomínať, že naša nádej na spasenie spočíva výhradne v tom, čo pre nás […]

Žádné komentáře

Milujme skutkom… (1 Ján 3,11-18)

Vydal: kdy: Bře 27 2013

Ján nemá v úmysle o láske teoretizovať alebo vytvoriť jej dokonalú definíciu. Začína príkladom Kaina, aby ukázal, čo láska nie je. O niekoľko riadkov však predostrie najsilnejší príklad skutočnej lásky – Ježiš za nás položil svoj život. V Kristovi našla láska svoj najhlbší význam. Milovať slovom nie je samo o sebe zlé. Naopak, radi počujeme, keď nám niekto, koho milujeme, […]

Žádné komentáře

Podobní Bohu… (1 Ján 2,28-3,10)

Vydal: kdy: Bře 26 2013

Byť Božím dieťaťom je úžasná prednosť, prejav Božej lásky – povzbudzuje Ján čitateľov listu. Keď sa do rodiny narodí nový človiečik, jednou z prvých otázok je, na koho sa podobá. V jeho tvári, úsmeve, farbe očí hľadáme spoločné črty s rodičmi. Bolo by neprirodzené, keby deti neodrážali čosi typické pre tých, ktorí ich z lásky priviedli na svet. Očakáva […]

Žádné komentáře

„Je posledná hodina…“ (1 Ján 2,18-28)

Vydal: kdy: Bře 22 2013

Pripravujem si teraz na „objednávku“ istého kresťanského časopisu krátke zamyslenia na texty z 1. listu Jánovho, tak sa s vami budem postupne deliť o výsledok. Je posledná hodina… Novozákonní pisatelia pokladali obdobie po Kristovom nanebovstúpení za posledné dni. Verili, že tesne pred jeho druhým príchodom sa aktivity Božích nepriateľov  v cirkvi i mimo nej prejavia oveľa výraznejšie. […]

Žádné komentáře

A. Heschel o sobote

Vydal: kdy: Bře 08 2013

Ponúkam niekoľko myšlienok o sobote, ktoré boli inšpirované knihou A. Heschela The Sabbath. Odzneli na stretnutí INRI Road pred týždňom v Dřevohosticích. a.     Sobota ako posvätný čas. Gen 2,1-3 Hospodin sobotu nestvoril svojím slovom. Sobota paradoxne vzniká Hospodinovou „nečinnosťou“. Všetko, čo Boh stvoril v prvých šiestich dňoch, povstalo po Hospodinovom výroku, vyslovením slova, príkazom.  Poetická štruktúra […]

Žádné komentáře

Ochraňovať, čo je vzácne… (Mat 5,27-29)

Vydal: kdy: Bře 01 2013

Názov sobotnej úlohy na stredu ( Ochraňovať, čo je vzácne) vedie k jednoznačnej odpovedi – vzácne je manželstvo a dar sexuality, ktorý by nemal prekročiť jeho hranice. K tomu smeruje téma celého týždňa aj poznámky k jednotlivým dňom. Biblický text na stredu však skrýva aj ďalšie dve (možno aj tri) vzácnosti, ktoré autor priamo nepomenováva, ale nedajú sa prehliadnuť. […]

Žádné komentáře

„Čo ste urobili jednému z najmenších bratov…“ (Mat 25,31-40)

Vydal: kdy: Úno 01 2013

V lekcii sobotných úloh na posledný deň januára spája autor podobenstvo o poslednom súde z Mat 25,31-40 s Božím stvoriteľským zámerom. Ako mal svet svoj začiatok, tak bude mať aj svoj koniec. Ten, ktorý všetko stvoril, má právo stanoviť normy, podľa ktorých bude súdiť. S určitou formou súdu sa stretávame už v raji, keď Hospodin […]

Žádné komentáře

„…lebo muž je hlavou ženy…“ (Ef 5,23)

Vydal: kdy: Pro 14 2012

Americký evanjelista Tony Mavrakos počas prednášok v Košiciach v roku 1992 spomínal, že keď kázal vo svojom zbore na tento text (Ef 5,21-33), prítomné sestry poslucháčky sa na neho mračili. Neviem presne, ako text vykladal, ale som presvedčený, že nie je dôvod na akékoľvek znepokojenie zo strany nežnejšej polovice členskej základne cirkvi. Pretože sa poznámka […]

Žádné komentáře

Jednota cirkvi (Ján 17,9.21.22)

Vydal: kdy: Lis 23 2012

Stredňajší text biblických úloh „Aby všetci jedno boli…“ (Ján 17,21)  je jeden z najznámejších textov Jánovho evanjelia. Priam sa núka ako heslo alebo najvýraznejšie biblické vyjadrenie túžby po jednote kresťanov všeobecne, jednoty v cirkvi alebo v spoločenstve veriacich. Povrchné čítanie textu zvádza k sústredeniu skôr na inštitucionálnu jednotu, než na duchovnú resp. hlbokú osobnú jednotu, […]

Žádné komentáře

„Potešujte sa vospolok týmito slovami…“ (1 Tes 4,18)

Vydal: kdy: Zář 21 2012

V 1. liste Tesaloničanom sú dve známe pasáže,  ktoré často citujeme pri biblickom vyučovaní, pretože sa týkajú našich vieroučných dôrazov. Prvý text je v 1 Tes 4,13-18 a v mojej Biblii je nadpísaný „O zosnulých“. Pavel v ňom predstavuje určitý „poriadok zmŕtvychvstania“. Odpovedá na otázku, ako to bude s veriacimi, ktorí umreli a nedočkali sa […]

Žádné komentáře

Petrovo precitnutie – Sk 11,1-18

Vydal: kdy: Čvn 15 2012

Pri čítaní Skutkov je na prvý pohľad zjavné, aký misijný prístup Lukáš uprednostňuje. Len čo sa jeho rozprávanie dostane k príbehu o Saulovom (Pavlovom) obrátení, zvestovateľská aktivita tejto mimoriadnej osobnosti ovládne celý zvyšok knihy. Apoštol Pavel prekračuje nielen hranice krajín a kontinentov, ale aj náboženské a teologické bariéry a predsudky. Nemožno poprieť, že v prvotnej […]

Žádné komentáře

« Novější články - Starší články »