Boh je väčší ako naše srdce (1 Ján 3,19-24)

Téma: Studium Bible vydal:

Určite sme už prežili pocity, o ktorých sa tu píše. Pri pohľade na seba, svoje slabosti, nedostatky a zlyhania sa cítime zmalomyseľnení  a možno dokonca pochybujeme o svojom spasení. Ján však upozorňuje, že Boh je väčší ako naše pocity viny, väčší než naše srdce a svedomie. Potrebujeme si pripomínať, že naša nádej na spasenie spočíva výhradne v tom, čo pre nás vykonal Ježiš. Pán Boh to s nami, svojimi deťmi, myslí dobre. Ján kladie silný dôraz na dôveru. Chce, aby veriaci Bohu dôverovali, keď k nemu prichádzajú v modlitbe. Dôvera v jeho lásku nás zbavuje strachu. Otvára cestu novej kvalite duchovného života, ktorý nie je postavený na praktizovaní zložitých spirituálnych techník, ale na jednoduchom prikázaní – viere v Ježiša a láske k blížnym. To nám umožňuje zostať v Bohu a Bohu zostať v nás.

Ďakujem ti Bože, že aj keď nás niekedy premáhajú pochybnosti o tvojom prijatí a odpustení, že v tvojom Slove nachádzame  istotu, že si naším milujúcim Otcom. Ďakujem, že v nás zostávaš svojím Duchom.

Žádné komentáře

Zanechej komentář