Archiv autorů

Skúška sčítacím hárkom

Vydal: kdy: Úno 23 2021

Existuje okolo nás ešte dianie, ktoré nevyvolá pokrivenú teologickú odozvu, prípadne nové konšpiračné ozveny? Prekvapuje ma, že niekto do tejto kategórie zaradil aj aktuálne sčítanie obyvateľstva na Slovensku s otázkou na náboženské vyznanie. Vždy som si myslel, že zakliknúť v sčítacom hárku, že som obyvateľ s „náboženským vyznaním“ a následne si vybrať cirkev, ktorej som členom alebo sympatizantom, […]

Žádné komentáře

Smrt Dicka Johnsona (Dick Johnson is Dead)

Vydal: kdy: Led 23 2021

Ak si chcete spríjemniť večer niečím pekným a hlboko dojemným a máte Netflix, odporúčam pozrieť si film Smrt Dicka Johnsona (Dick Johnson is Dead). Ide o to autentický dokument, ktorý sa o svojom otcovi s počiatočnými príznakmi demencie rozhodla nakrútiť jeho dcéra, známa dokumentaristka Kirsten Johnson. Dick je veriaci a dlhé roky pôsobil ako aktívny […]

Žádné komentáře

Výbor GK posúva zasadnutie GK na rok 2022

Vydal: kdy: Led 12 2021

Mimoriadny výbor GK, ktorý sa zišiel dnes on-line, odložil zasadnutie GK na rok 2022. Covidová situácia v celom svete je natoľko neurčitá a nepredvídateľná, že pôvodne naplánované stretnutie delegátov celosvetovej cirkvi na rok 2020 do Indianapolis, už raz výborom odložené na rok 2021, sa napokon presúva na jún 2022. Ted Wilson, ktorý výbor viedol, v […]

Žádné komentáře

Modlitba Barryho Blacka v Kongrese

Vydal: kdy: Led 07 2021

Barry Black, kaplán Senátu Spojených štátov, ktorý je členom Cirkvi adventistov siedmeho dňa, predniesol bezprostredne po potvrdení Joea Bidena za budúceho prezidenta USA nasledujúcu modlitbu. Pre mňa sú cenné dve jej myšlienky – uvedomenie si moci slov a ustavičná bdelosť v zápase o slobodu.  „Pane našich životov a zvrchovaný Vládca nášho milovaného národa, odsudzujeme znesvätenie […]

Žádné komentáře

Nevracajme sa späť

Vydal: kdy: Led 04 2021

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. Nehemjáš 9:17   Jeden z prekladov hovorí, že si vybrali vodcu, […]

Žádné komentáře

Novoročné prianie

Vydal: kdy: Pro 31 2020

Milí čitatelia, keď sme si na konci roku 2019 priali všetko najlepšie do roku nového, nikto netušil, čo prinesie. Aj keď nám Písmo ponúka určitý prorocký výhľad dejín, bezprostredná budúcnosť ostáva zahalená. Je však pre nás požehnaním, že poznáme Toho, kto pozná budúcnosť s jej najmenšími detailmi. Aj preto môžeme žiť v nádeji, dôvere a bez strachu, čo […]

Žádné komentáře

Stanovisko GK k očkovaniu proti covid-19

Vydal: kdy: Pro 29 2020

Žádné komentáře

Svedectvo o istote spasenia

Vydal: kdy: Pro 29 2020

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1 Janův 5,11-13 Večný život je lákadlo, ktoré sa niekedy využíva ako […]

Žádné komentáře

Teologická konferencia Brno „Kto je Duch Svätý?“

Vydal: kdy: Úno 23 2020

Vážení účastníci teologickej konferencie, milé sestry a bratia, keby medzi nami sedeli kresťania z tradičných cirkví, tak by sa pýtali, ako je možné, že my adventisti sa zaoberáme jednou z najzákladnejších právd kresťanskej vierouky, ktorá bola sformulovaná pred viac ako 1600 rokmi. Ako je možné, že namiesto toho, aby sme sa spoločne modlili za mocné […]

Žádné komentáře

Stanovisko k umelému prerušeniu tehotenstva

Vydal: kdy: Říj 15 2019

Stanovisko k biblickému pohľadu na nenarodený život  a jeho aplikácie k umelému prerušeniu tehotenstva (Pracovný preklad dokumentu určenému na diskusiu na výbore GK 2019) Ľudské bytosti sú stvorené na Boží obraz. Súčasťou tohto daru, ktorý nám Boh ako ľuďom dal, je aj schopnosť biologickej reprodukcie, účasti na stvorení spolu s Darcom života. Tento svätý dar by mal […]

Žádné komentáře

Záverečné slovo – slávnostná konferencia Brno

Vydal: kdy: Čvn 10 2019

Na žiadosť niektorých z vás uverejňujem text svojho záverečného príhovoru na slávnostnej konferencii v Brne. Vážené slávnostné zhromaždenie, milé sestry a bratia, dnešná slávnostná sobota je zároveň pripomenutím 100. výročia založenia Česko-Slovenskej únie. V roku 1919 – a zhodou okolností to bolo v Brne ako dnes – vzniklo spoločenstvo niekoľkých združení, z ktorého sa postupne vykryštalizovala súčasná organizačná podoba únie. […]

Žádné komentáře

Novoročné prianie

Vydal: kdy: Led 01 2019

V novom roku vám všetkým želám predovšetkým radosť z obyčajných vecí, napĺňajúcich vzťahov a odvahu žiť podľa hodnôt a ideálov, ktoré hoci sa príliš nenosia, majú pre zdravú cirkev i spoločnosť dôležitú zjednocujúcu úlohu. Verím, že rok 2019 bude rokom pozitívnych zmien. Čakajú nás konferencie a podľa počtu bodov do agendy, ktoré sme dostali zo zborov a združení, stoja pred […]

Žádné komentáře

Vyhlásenie predsedu Severoamerickej divízie Dana Jacksona

Vydal: kdy: Pro 01 2018

Zdieľam záznam vyhlásenia predsedu Severoamerickej divízie Dana Jacksona po poslednom výbore divízie k téme ordinácie žien a schváleného dokumentu výboru Generálnej konferencie o postupe voči úniám, ktoré nie sú súladné s rozhodnutiami celosvetovej cirkvi. Táto problematika sa Severoamerickej divízie týka v súčasnosti najviac, pretože už niekoľko rokov ženy kazateľky ordinuje.   (Pod videom nájdete aj […]

Žádné komentáře

Karviná

Vydal: kdy: Říj 28 2018

Žádné komentáře

K výsledku hlasovania

Vydal: kdy: Říj 15 2018

Neskrývam sklamanie z výsledku hlasovania. Nejde však len o jedno rozhodnutie a jeden dokument. Odkrývajú sa trhliny medzi dvoma pohľadmi na cirkev. Jeden zdôrazňuje poslušnosť, autoritu, poriadok, predpisy a potrebu silných vodcov. Túži po návrate k tradícii, má strach z rozmanitosti a odvoláva sa na zjednodušené biblické poučky. Druhý dáva do popredia slobodu, dôveru, svedomie, a vodcu spája so slovom služba. Nebojí […]

Žádné komentáře

Starší články »