Informácie o koordinácii pomoci Ukrajine

Milé sestry, milí bratři, přátelé, 

v první řadě bychom vám chtěli poděkovat za vaši ochotu nabídnout svoji místnost, byt, dům či jiné místo našim ukrajinským přátelům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Moc si vážíme toho, že v těžkých chvílích dokážeme držet při sobě a být si vzájemně oporou. 

V tuto chvíli máme v naší tabulce téměř 100 nabídek na ubytování, což je neskutečné číslo. S některými jsem již hovořil, někteří už u sebe máte někoho ubytovaného nebo čekáte na konkrétní rodinu. 

Aktuálně nabídka stále převyšuje poptávku, denně však dostáváme informace z Červeného Kostelce, České Třebové, Teplic, Plzně a z mnoha dalších míst, že se počty ubytovaných zvyšují a my jsme vděční, že máme stále tolik jiných možností. Také v Praze je od začátku války ubytovaných několik desítek adventistických rodin. 

Poslední ubytovaná skupina dorazila ve čtvrtek ve 20:00 vlakem na nádraží v Hradci Králové. Rodina je zabydlená, zabezpečená a spokojená.

Ještě jednou díky všem, kteří se na pomoci jakkoliv podílíte i za vaší obrovskou podporu. 

— 

Samuel Dolejš 

koordinátor pomoci pro ukrajinské občany
Církev adventistů sedmého dne
+420 606 380 030

Po dvou týdnech od vypuknutí konfliktu na Ukrajině se humanitární organizace ADRA ČR soustředí na pomoc ve třech oblastech:

  • Finanční pomoc na místě – díky mnoha darům a fundraiserským počinům jsme byli schopni poslat k rukám ADRA Ukrajina opakovaně celkově částku přes 10 milionů Kč – posloužily na nákup potravin, drogerie, léků a dalších nezbytných věcí ve vnitrozemí a také i na evakuaci lidí. Budeme v tom pokračovat, dokud převod, výběr peněz a nákup zboží bude možný.
  • Pomoc na Zakarpatí – v Mukačevu se podařilo otevřít sklad, do kterého postupně směřuje několik kamionů s firemními materiálními dary a dalšími aktuálně poptávanými potřebami. Tato hmotná pomoc se realizuje skrze ADRA Ukrajina – Karpatia, a především slouží lidem, kteří po mnoha tisících přicházejí na hranice do oblasti Mukačeva. Ne všichni lidé chtějí odejít za hranice a zůstávají v této bezpečnější oblasti. Jejich životní potřeby však nejsou schopni hradit místní obyvatelé či samospráva, ti jim s obtížemi zajišťují ubytování, přístup k vodě a hygieně. Případné zavážení pomoci do vzdálenějších oblastí směrem na východ se bude odvíjet dle bezpečnostní situace. V tuto chvíli řešíme zajištění a přepravu zdravotního materiálu a lékařského vybavení.
  • Pomoc v České republice – díky síti našich 15 dobrovolnických center jsme součástí dobrovolnické pomoci v regionálních Krajských asistenčních centrech na pomoc Ukrajině, která pomáhají příchozím lidem z Ukrajiny s registrací, ubytováním a dalšími životními potřebami. 

Děkujeme těm z vás, kteří jste součástí těchto dobrovolnických týmů.

Také vám všem děkujeme za modlitby, podporu a důvěru – chci vás ujistit, že každý finanční dar ze současných téměř 55 milionů Kč poslouží tam, kde má.

Za organizaci ADRA 

Radomír Špinka