30. rokov kaplánskej služby v ČR

Konferencia o kategoriálnej pastorácii pri príležitosti 30. výročia kaplánskej sluižbe v cirkvi adventistov plus slávnostná bohoslužba v Spoločenskom centre Bethany. Poďakoval som kaplánom a kaplankám za ich službu, ale aj za podporu, ktorej sa cirkvi adventistov v tejto oblasti dostávalo a dostáva od ostatných kresťanských spoločenstiev v ČR. Vážim si spoluprácu, výmenu skúseností, vzájomné vzťahy, můžeme sa vzájomne obohacovať, ale aj učiť z chýb.Ďakujem, že môžeme byť súčasťou spoločnej kaplánskej rodiny. Hosťom z našej divízie bol Ventsislav Panayotov, pôvodom z Bulharska, ktorý je dnes vedúci kazateľského oddelenia v EUD.