Začala sa Generálne konferencia celosvetovej cirkvi adventistov

V americkom St. Louis (Missouri) sa zišlo vyše 2700 delegátov zastupujúcich rôzne regióny, na ktoré je cirkev adventistov vo svete organizačne rozdelená. Historicky sa takto adventisti stretli už viac ako šesťdesiat krát, aby sa spoločne modlili, diskutovali o smerovaní cirkvi, o jej vieroučných a organizačných dôrazoch a zvolili svojich vedúcich predstaviteľov na ďalšie obdobie. Česko-Slovenskú úniu, ktorá je súčasťou Inter-európskej divízie so sídlom v Berne, reprezentuje 9 delegátov, medzi ktorými sú podľa stanovených pravidiel zastúpení laickí členovia, kazatelia, zástupcovia inštitúcií aj administrátori. 

Priamy prenos zo zasadnutia môžete sledovať na http://www.hopetv.cz/aktuality/1732-mezinarodni-setkani-cirkve-v-st-louis.

Všetky dôležité informácie možno sledovať na www.adventist.org, prípadne na www.adventistrewiev.org

Agendu konferencie a ďalšie dôležité podklady si môžete stiahnuť na www.gcsession.org/session-schedule