Články v kategorii: Studium Bible

Nevracajme sa späť

Vydal: kdy: Led 04 2021

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. Nehemjáš 9:17   Jeden z prekladov hovorí, že si vybrali vodcu, […]

Žádné komentáře

Svedectvo o istote spasenia

Vydal: kdy: Pro 29 2020

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1 Janův 5,11-13 Večný život je lákadlo, ktoré sa niekedy využíva ako […]

Žádné komentáře

Petra… premohol spánok… (Luk 9,32)

Vydal: kdy: Dub 17 2015

U Lukáša je evidentná súvislosť medzi Ježišovým premením a modlitbou, podobne ako pri krste, kde bezprostredne po modlitbe alebo ešte počas nej sa otvára nebo a zaznieva uistenie o Kristovom synovstve zo strany nebeského Otca. Kde zaznieva modlitba, nebo reaguje. Nie vždy prichádza po modlitbe viditeľný dôkaz priznania k modlitebníkovi ako pri Kristovom krste alebo […]

Žádné komentáře

Jakubova epištola – stručné zhrnutie

Vydal: kdy: Lis 14 2014

Falošné predstavy o Bohu, povrchná zbožnosť, prehnaná láska, neplodná viera, prázdne reči, zlé vzťahy, duchovná rozkolísanosť, sociálna nespravodlivosť, málo trpezlivosti, nedostatok modlitby – to je podľa mňa desať kľúčových tém Jakubovho listu. Desať oblastí, kde mala cirkev problém, ale zároveň potenciál na rast. Preto Jakub píše „dvanástim kmeňom v diaspore“ svoje praktické a zrozumiteľné rady, ako nepríliš […]

Žádné komentáře

„V duchu tichosti…“ (Gal 6,1-3)

Vydal: kdy: Kvě 30 2014

Asi už nebudem aktuálny (pretože táto lekcia sobotných úloh sa preberala už pred týždňom), ale mňa zaujal téma zo stredy 21. mája Naplnenie Kristovho zákona. Nikdy predtým som uvedený text nečítal tak pozorne, aby som v ňom našiel to, čo teraz. Možno to súvisí aj s diskusiou na pracovenj konferencii o uplatňovaní Cirkevného poriadku na […]

Žádné komentáře

Buď blížny… (Luk 10,30-36)

Vydal: kdy: Bře 07 2014

Jednému z najjednoduchších a najzrozumiteľnejších evanjeliových podobenstiev predchádzala otázka zákonníka (s úmyslom nachytať Ježiša), čo má robiť, aby obdržal večný život. Odpoveď bola prostá a vychádzala z toho, čomu zákonník rozumel – zo zákona („Milovať budeš Boha… a blížneho…“). Ježišova protiotázka a potom priama odpoveď vo forme výzvy – to čiň a budeš žiť –  […]

Žádné komentáře

Milosť porušuje predpisy… (Luk 19,1-10)

Vydal: kdy: Úno 21 2014

Milosť nie je len nákazlivá, ale dokonca porušuje predpisy. V Zacheovom prípade sa tak určite stalo. Kristova milosť vo forme hosťovania v Zacheovom dome nakazí známeho jerišského hriešnika tak, že poruší základný súdny princíp – oko za oko, zub za zub. Správne podľa predpisu by mal totiž vrátiť tým, ktorých okradol presne toľko, koľko si […]

Žádné komentáře

Hodnotenie nebies (Luk 12,6-8)

Vydal: kdy: Úno 07 2014

Dva vrabce za groš (Mat 10,29), päť vrabcov za dva groše (Luk 12,6) – obchodná matematika fungovala pred dvetisíc rokmi podobne ako dnes. Lukášovská verzia vlastne ukazuje, že ak si kúpiš dva páry vrabčekov, piateho dostaneš v rámci množstevnej zľavy zdarma. Triky a lákadlá predajcov sa od Ježišových čias vôbec nezmenili. Biblické úlohy hovoria o tom, že groš […]

Žádné komentáře

„Kto je najväčší?“ (Mat 18,1-4)

Vydal: kdy: Led 24 2014

Otázka učeníkov kto je najväčší v nebeskom kráľovstve odhaľuje zmätok a falošné predstavy v ich myslení o podstate Božieho kráľovstva. Preberajú náboženské predstavy ovplyvnené usporiadaním „pozemských“ kráľovstiev a očakávajú, že rovnaká hierarchická štruktúra bude platiť aj v nebi. Bezprostredným impulzom pre otázku mohol byť Petrov dialóg s Ježišom o platení dane (17,24-27), ktoré od Ježiša vyžadujú chrámoví vyberači daní. Pozemské náboženské […]

Žádné komentáře

„Ajhľa, idem…“ (Žid 10,5-7)

Vydal: kdy: Lis 22 2013

Pri všetkých podnetných myšlienkach biblického štúdia na tento týždeň ma zvlášť zaujal text Listu Židom 10. kapitoly. Je v ňom citovaný Žalm 40,7-9 akoby zaznieval z Ježišových úst („Ajhľa, idem… aby som plnil Bože Tvoju vôľu.“) pri jeho príchode na našu zem, medzi nás ľudí. Kristus vstupuje do nášho pozemského sveta a na vyjadrenie svojho poslania si vyberá […]

Žádné komentáře

„Zostaňte tu…“ (Mat 26,38)

Vydal: kdy: Zář 25 2013

Požiadavka na 15 sekundový vstup do priameho vysielania Modlitby za domov, ktorá sa uskutoční koncom októbra, ma prinútila premýšľať na témou strachu v živote veriaceho človeka. Predstavitelia cirkví mali totiž odpovedať na otázku, ako sa im darí v živote prekonávať strach. Dá sa za taký krátky čas povedať niečo zmysluplné? Neviem, či sa mi to […]

Žádné komentáře

Božia radosť (Sof 3,17)

Vydal: kdy: Kvě 31 2013

Malí proroci sú väčšinou prorokmi súdu, napriek tomu sa u každého z nich objavuje v rôznych podobách aj posolstvo nádeje a milosti. Sofoniášov obraz radujúceho sa, jasajúceho a spievajúceho Boha je predsa len výnimočný. V úlohách máme uvedený len verš Sof 3,17 („Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba,  sťa zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad […]

Žádné komentáře

„Hoci nekvitne figovník…“ (Ab 3,17-19)

Vydal: kdy: Kvě 24 2013

Prorocká kniha Abakuk je známe pre svoj žalmický záver, ktorým prorok vyjadruje dôveru v Božie vedenie bez ohľadu na okolnosti. Aj keď Hospodin zosiela na človeka utrpenie a je obklopený nedostatkom, stále sa môže v Bohu ako v svojom Spasiteľovi radovať. Je to jedno z najsilnejších uistení o dôvere k Bohu v celom Písme. Prorokova […]

Žádné komentáře

Podľa jeho vôle (1 Ján 5,13-21)

Vydal: kdy: Dub 04 2013

Všetci máme skúsenosti s modlitbami, ktoré neboli vypočuté. Nevieme nájsť prácu, aj keď sa za to modlíme. Máme problémy s výchovou detí, chceme, aby Boh zasiahol, ale nič sa nedeje. Sme chorí, potrebujeme uzdravenie, ale náš stav sa nezlepšuje. Samozrejme, k Bohu môžeme prísť so všetkými svojimi radosťami, starosťami i prosbami. Znamená to však, že bude vždy konať podľa […]

Žádné komentáře

Traja svedkovia (1 Ján 5,6-12)

Vydal: kdy: Dub 03 2013

Ján považuje svedkov a svedectvá o Ježišovi za veľmi dôležité. Nezvyčajná dvojica svedkov „voda a krv“, ktorú uvádza v texte, súvisí so začiatkom a koncom Ježišovej služby. Ježiš prišiel ako vtelený Boh a svoje prvé pôsobenie začal krstom. Pozemskú službu potom ukončil na kríži, kde prelial svoju krv. Krst a kríž ukazujú, kým Ježiš bol a čo dosiahol. Tretím svedkom je Duch Svätý, […]

Žádné komentáře

Starší články »