Božia radosť (Sof 3,17)

Téma: Studium Bible vydal:

Malí proroci sú väčšinou prorokmi súdu, napriek tomu sa u každého z nich objavuje v rôznych podobách aj posolstvo nádeje a milosti. Sofoniášov obraz radujúceho sa, jasajúceho a spievajúceho Boha je predsa len výnimočný. V úlohách máme uvedený len verš Sof 3,17 („Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba,  sťa zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa v svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou…“), ktorý však lepšie pochopíme, ak budeme čítať biblickú pasáž už od 14. verša. Začína sa prorokovou výzvou ľudu, aby plesal a radoval sa. A dôvod? „Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa báť zlého.“ (v. 15) Boh najprv vyhlasuje oslobodzujúci rozsudok nad svojím ľudom a keď vidí jeho spontánnu radosť a plesanie, pridáva sa k radujúcim a teší sa spolu s nimi. Sofoniáš nám teda ukazuje spoločnú radosť Božieho ľudu a ich Vysloboditeľa a Spasiteľa. V biblických úlohách tento prvok nie je zdôraznený. Radosť človeka z odpustenia hriechov a Božieho prijatia je nákazlivá a prenáša sa aj do neba. Pripomína to Ježišovo novozákonné uistenie o radosti celého neba nad hriešnikom, ktorý činí pokánie. Aj v tomto prípade je radosť obojstranná, lebo keď si uvedomíme, že Boh nás miluje, prijíma nás a odpúšťa naše previnenia, nie je možné necítiť radosť a úľavu v našom živote. A tá je potom nákazlivá a prenáša sa aj na nášho Záchrancu a Vysloboditeľa a Otca v nebi a vlastne na všetky nebeské bytosti. Radosť z odpustenia a prijatia je radosť spoločná – prežívaná na zemi i v nebi. Prorok Sofoniáš je poslom dobrej správy o úsmeve na Božej tvári…

Žádné komentáře

Zanechej komentář