Niekoľko štatistík

Aj keď štatistiky nie sú až také podstatné, zo správy tajomníka GK ponúkam niekoľko čísel:

Cirkev adventistov 

  • pôsobí dnes vo viac ako 212 krajinách sveta (z 251 krajín uznaných OSN)
  • k 31.12.2021 mala 21 912 161 členov (naša Intereurópska divízia má 178 566 členov)
  • od poslednej konferencie sa ročne pokrstilo priemerne 1 221 060 členov
  • za to isté obdobie z cirkvi odišlo (vylúčenie, odchod, úmrtie) ročne na každých 100 pokrstených 53 členov
  • má 13 divízií, 138 únií, 418 združení a 313 lokálnych misií
  • má 95 297 zborov a 72 975 skupín
  • zamestnáva 20 924 ordinovaných kazateľov
  • ročne vyzbiera v desiatkoch 2,7 miliardy dolárov, 1 miliardu dolárov v zbierkach pre zbory a 81 miliónov v misijných daroch
  • podiel vybraných desiatkov Severoamerickej divízie na celkových desiatkoch je 43,8%
  • na zvyšku desiatkov sa najvýraznejšie podieľa Juhoamerická divízia (18,9%), Interamerická (10,2%) a naša Intereurópska je tretia s 5,5%