Prezentácie divízií

Vo štvrtok večer sme oficiálne ukončili agendu. Dnes celý deň sledujeme prezentácie jednotlivých divízií. K nim pribudla špeciálna prezentácia Ukrajinskej únie o službe cirkvi v ťažkom období, ktoré prežíva. Ako predstavitelia únie a združení sme sa s ukrajinskými delegátmi na ich prianie včera stretli a prežili spoločne veľmi pekný čas. Sú vďační cirkvi v Českej republike a na Slovensku za podporu, ktorej sa im dostalo. Predsedu únie Stanislava Nosova som sa spýtal na to, čo bolo pre neho osobne najťažšie od začiatku vojny. Odpovedal, že stratené životy 7 členov a to, že majú 11 nezvestných. Poničené budovy sa dajú opraviť, ale ľudský život už nie. Na otázku, čo potrebujú najviac, aj od nás, bez rozmýšľania zaznelo: modlitby. (Od začiatku vojny bolo podľa jeho slov zničených alebo poškodených 5260 bytov a domov našich členov.)