Podľa jeho vôle (1 Ján 5,13-21)

Téma: Studium Bible vydal:

Všetci máme skúsenosti s modlitbami, ktoré neboli vypočuté. Nevieme nájsť prácu, aj keď sa za to modlíme. Máme problémy s výchovou detí, chceme, aby Boh zasiahol, ale nič sa nedeje. Sme chorí, potrebujeme uzdravenie, ale náš stav sa nezlepšuje. Samozrejme, k Bohu môžeme prísť so všetkými svojimi radosťami, starosťami i prosbami. Znamená to však, že bude vždy konať podľa nášho priania? Zrejme nie. Keď sa Ježiš modlil v Getsemanskej záhrade, nakoniec dodal: „Nech sa stane tvoja vôľa.“ Ján však dodáva, že ak prosíme o odpustenie hriechov, môžeme mať istotu, že než modlitbu dokončíme, bolo nám odpustené. Keď ho prosím, aby ma prijal za svoje dieťa, pretože som ho vyznal za svojho Spasiteľa a Pána, v tej chvíli je moja prosba vypočutá. Veľakrát sme určite zistili, že aj keď naše modlitby neboli vypočuté podľa našich predstáv, veci sa zmenili k lepšiemu. Ku každej prosbe by sme mali preto dodať „nech sa stane tvoja vôľa“ a dôverovať, že Boh urobí to, čo je pre nás najlepšie.

Pane, nauč nás žiť vierou a dôverovať ti, aj keď nás nevypočuté modlitby občas napĺňajú žiaľom a sklamaním.

 

 

2 Komentáře

Žádné komentáře k článku “Podľa jeho vôle (1 Ján 5,13-21)”

 1. Karel Falta napsal:

  Alane Červenáku, nikde jsem to nečetl. Je to jen moje dedukce. Předpokládám, že Ábel měl s Bohem kladný vztah a že stál o Boží vedení a o Jeho ochranu. Neumím si představit, že by věřící člověk, jako byl Ábel, o Boží ochranu nestál.

 2. Alan Červenák napsal:

  Kde je napsáno, že Ábel prosil o Boží ochranu?

 3. Karel Falta napsal:

  Myslím, že existuje i varianta, kdy člověk o něco prosí, Bůh s tím souhlasí, chtěl by prosbu vyplnit, ale nejde to. To kvůli svobodné vůli, kterou dává dobrým i zlým.

  Mám na mysli případ Kaina a Ábela. Ábel prosil o Boží ochranu, Bůh si nepřál, aby Kain Ábela zabil, dokonce Kaina přemlouvá, aby ovládl hřích, který jím cloumal, ale Kain neposlechl a bratra zabil.

  Takové případy se dějí i dnes.

Zanechej komentář