Podľa jeho vôle (1 Ján 5,13-21)

Téma: Studium Bible vydal:

Všetci máme skúsenosti s modlitbami, ktoré neboli vypočuté. Nevieme nájsť prácu, aj keď sa za to modlíme. Máme problémy s výchovou detí, chceme, aby Boh zasiahol, ale nič sa nedeje. Sme chorí, potrebujeme uzdravenie, ale náš stav sa nezlepšuje. Samozrejme, k Bohu môžeme prísť so všetkými svojimi radosťami, starosťami i prosbami. Znamená to však, že bude vždy konať podľa nášho priania? Zrejme nie. Keď sa Ježiš modlil v Getsemanskej záhrade, nakoniec dodal: „Nech sa stane tvoja vôľa.“ Ján však dodáva, že ak prosíme o odpustenie hriechov, môžeme mať istotu, že než modlitbu dokončíme, bolo nám odpustené. Keď ho prosím, aby ma prijal za svoje dieťa, pretože som ho vyznal za svojho Spasiteľa a Pána, v tej chvíli je moja prosba vypočutá. Veľakrát sme určite zistili, že aj keď naše modlitby neboli vypočuté podľa našich predstáv, veci sa zmenili k lepšiemu. Ku každej prosbe by sme mali preto dodať „nech sa stane tvoja vôľa“ a dôverovať, že Boh urobí to, čo je pre nás najlepšie.

Pane, nauč nás žiť vierou a dôverovať ti, aj keď nás nevypočuté modlitby občas napĺňajú žiaľom a sklamaním.

 

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář