Traja svedkovia (1 Ján 5,6-12)

Téma: Studium Bible vydal:

Ján považuje svedkov a svedectvá o Ježišovi za veľmi dôležité. Nezvyčajná dvojica svedkov „voda a krv“, ktorú uvádza v texte, súvisí so začiatkom a koncom Ježišovej služby. Ježiš prišiel ako vtelený Boh a svoje prvé pôsobenie začal krstom. Pozemskú službu potom ukončil na kríži, kde prelial svoju krv. Krst a kríž ukazujú, kým Ježiš bol a čo dosiahol. Tretím svedkom je Duch Svätý, o ktorom Ježiš vyhlásil, že bude o ňom vydávať svedectvo. Prečo sú potrební títo traja svedkovia? Starý zákon požadoval na potvrdenie platnosti určitej veci svedectvo troch svedkov. Ján zrejme chcel, aby bolo všetkým zrejmé, že Ježišov život a poslanie majú spoľahlivý základ. Chce ukázať, že pre vieru máme dobré dôvody. Často veríme tomu, čo nám povedia ľudia, už či prostredníctvom novín alebo televízie, aj keď často nemáme dôkazy pre to, čo počujeme. Ak sme ochotní prijať svedectvo ľudí, o čo viac by sme mali prijať svedectvo samotného Boha a veriť v Ježiša ako ho predstavuje Nový zákon.

Otče, ďakujeme za dôveryhodné svedectvá  o tvojej láske a tvojom Synovi, cez ktorého nám dávaš večný život.

Žádné komentáře

Zanechej komentář