Svedectvo o istote spasenia

Téma: Studium Bible vydal:

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

1 Janův 5,11-13

Večný život je lákadlo, ktoré sa niekedy využíva ako návnada na získanie nových duší, ako prostriedok na dosiahnutie poslušnosti či posledné východisko z beznádeje pozemského života. Chápanie večnosti ako miesta nekonečnej blaženosti v porovnaní s dočasnými každodennými trápeniami síce ukrýva zrnko pravdy, ale nevyjadruje skutočnú hĺbku tohto Božieho daru. Apoštol Ján nepodmieňuje večný život zásluhami, skutkami či poslušnosťou. Spomína len jednu podmienku – „mať Syna“, čo inými slovami pretlmočí ako veriť v jeho meno. Večný život nie je chiméra vzdialenej budúcnosti, ale dôsledok živého vzťahu s Kristom. Kto v neho uverí, nasleduje ho a nechá sa inšpirovať  a formovať jeho učením, žije už teraz plný život. Ak  hľadáme „istotu spasenia“, nepoznám jej výstižnejšie biblické potvrdenie.

Pane, často sa viac strachujeme o naše spasenie, než o to, či ťa skutočne  nasledujeme. Nauč nás vážiť si dar večného života, ktorý v Pánovi Ježišovi môžeme žiť už tu a teraz.

Žádné komentáře

Zanechej komentář