Nevracajme sa späť

Téma: Studium Bible vydal:

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil.

Nehemjáš 9:17  

Jeden z prekladov hovorí, že si vybrali vodcu, aby ich zaviedol späť do otroctva. Ľudská pamäť je krátka. Na tento neduh netrpeli len Izraelci. Svedectvá a dôkazy o Božom nepopierateľnom pôsobení a vedení v našom živote niekedy blednú a vyprchávajú úmerne úsiliu mať „plné hrnce“. Vodca na spiatočnú cestu sa vždy nájde. Už či to je túžba po blahobyte, strach z neznáma, neistá budúcnosť, obava zo straty istôt. Byť vodcom na ceste vpred, k slobode, k novému a nepoznanému  je vždy ťažšie. Nasledovať Krista, kráčať pod Božím vedením je cieľom dlhodobým. Veľa pretekárov na túto trať s nadšením vybehlo, ale postupne ju opustilo. Tí, čo po nej stále bežia, si však nesmú myslieť, že sú automaticky vyvolení a lepší. Vďaka Božím vlastnostiam, ktoré Nehemiáš vymenúva, sa môže stať, že odpadlíci budú v cieli dávno pred nimi.

Pane, nedovoľ, aby sme slobodu, ktorú nám ponúkaš, vymenili za falošné istoty. Ďakujem ti, že aj keď po ceste vpred krívame a máme chuť to vzdať, ty nás stále podopieraš.

Žádné komentáře

Zanechej komentář