Novoročné prianie

Téma: Církev vydal:

Milí čitatelia, keď sme si na konci roku 2019 priali všetko najlepšie do roku nového, nikto netušil, čo prinesie. Aj keď nám Písmo ponúka určitý prorocký výhľad dejín, bezprostredná budúcnosť ostáva zahalená. Je však pre nás požehnaním, že poznáme Toho, kto pozná budúcnosť s jej najmenšími detailmi. Aj preto môžeme žiť v nádeji, dôvere a bez strachu, čo najbližšie dni prinesú. Niekedy by sme si priali niektoré situácie a udalosti prežiť ešte veľakrát, na niektoré by sme najradšej zabudli. Neviem, ktorých bude viac v novom roku. O mnohých nedokážeme sami rozhodovať, ale v našich rukách je, ako využijeme dar času, ktorý nám Pán Boh ponúka. Čím bude jeho naplnenie zmysluplnejšie, tým pozitívnejšiu a lepšiu prítomnosť budeme všetci prežívať. Je zbytočné sa sťažovať na dobu, v ktorej žijeme, ak môžeme vlastným dielom prispieť k tomu, aby bola iná a lepšia. Prajem nám všetkým, aby sme boli v ustavičnom kontakte s Tým, ktorý pozná budúcnosť a nás samých najlepšie. 

Žádné komentáře

Zanechej komentář