Jakubova epištola – stručné zhrnutie

Téma: Studium Bible vydal:

Falošné predstavy o Bohu, povrchná zbožnosť, prehnaná láska, neplodná viera, prázdne reči, zlé vzťahy, duchovná rozkolísanosť, sociálna nespravodlivosť, málo trpezlivosti, nedostatok modlitby – to je podľa mňa desať kľúčových tém Jakubovho listu. Desať oblastí, kde mala cirkev problém, ale zároveň potenciál na rast. Preto Jakub píše „dvanástim kmeňom v diaspore“ svoje praktické a zrozumiteľné rady, ako nepríliš priaznivý stav zlepšiť.

  1. Falošné predstavy o Božom pôsobení v živote („Boh ma pokúša.“ –  Jak 1,13) Jakubova odpoveď? Nepokúša ťa Boh, ale tvoja vlastná žiadosť. (1,14)
  2. Povrchná zbožnosť (počujem, vidím, ale nemá to nijaký vplyv na môj život) – Jakub odpovedá: „Rob niečo užitočné – napríklad všímaj si slabších a venuj sa im.“  (1,27)
  3. Prehnaná láska („Ak ste prijímači osôb, pášete hriech“ –2,9) Jakub radí: „Nebuďte prijímačmi osôb“ (2,1)  – nerobte rozdiely medzi ľuďmi na základe ich spoločenského postavenia a majetkových pomerov.
  4. Neplodná viera („Viera bez skutkov je neužitočná“ – 2,14) Jakub sa stavia proti svätým rečiam, ktorými sa maskuje ľudská ľahostajnosť „veriacich“ k utrpeniu druhých. „Choďte v pokoji“ (2,15.16), hľadajte pomoc niekde inde, sám mám málo – nie je prejavom Božej viery.
  5. Prázdne reči, alebo možno ešte výstižnejšie – zbytočne veľa rečí (jazyk ako zbraň) – „Nikto z ľudí ho nedokáže skrotiť“  (3,8) Receptom je múdrosť zhora (3,17)
  6. Zlé vzťahy – svárlivosť, vášnivosť, boje, zrážky – 3,16; 4,1. Jakubova rada: Hľadajte múdrosť v Bohu a jeho pokoj – 3,17.18
  7. Duchovná rozkolísanosť – polovičatosť v odovzdanosti. („Priateľstvo so svetom“ – 3,4) Jakubova rada: Priblížte a poddajte sa Bohu (4,7-10).
  8. Sociálna nespravodlivosť – 5,4 – „Vy boháči ste zadržali mzdu.“ Nečestné podnikanie atď. Tu Jakub nijakú radu nedáva, je otvorený a odsudzuje takéto konanie veľmi tvrdými slovami. Vlastne jednu radu dáva: Plakať nad pominuteľnosťou bohatstva a nad dôsledkami, ktoré prináša. (5,1)
  9. Málo trpezlivosti – čakanie na Pána sa predlžuje. Jakub radí pozrieť sa do minulosti na prorokov a z nich si brať príklad v tom, ako vytrvať v súžení a trpezlivo čakať na Božie konanie. (5,10)
  10. Nedostatok modlitby – potreba intenzívnej každodennej modlitba je záverečnou bodkou za všetkými Jakubovými radami. (5,15)

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář