Milosť porušuje predpisy… (Luk 19,1-10)

Téma: Studium Bible vydal:

Milosť nie je len nákazlivá, ale dokonca porušuje predpisy. V Zacheovom prípade sa tak určite stalo. Kristova milosť vo forme hosťovania v Zacheovom dome nakazí známeho jerišského hriešnika tak, že poruší základný súdny princíp – oko za oko, zub za zub. Správne podľa predpisu by mal totiž vrátiť tým, ktorých okradol presne toľko, koľko si neprávom a podvodne privlastnil. Nie menej, ale určite nie viac. Nikto nemal právo žiadať, aby vrátil aj to, čo nevzal. Kristovo gesto prijatia, jeho záujem stráviť čas v dome vrchného colníka spôsobili, že ten zabudol, ako je to správne a rozhodol sa vrátiť okradnutým niekoľkonásobne viac než bolo potrebné podľa zákonného predpisu. Takéto porušenie stanovených noriem je namieste. Rozdávať milosť spontánne, bez ohľadu na ľudské hodnotenie a miery, je dovolené.  Pravá milosť je nákazlivá a nemá strach porušiť predpisy… Len tak môže prísť spasenie aj do nášho domu.

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář