Ted Wilson znovuzvolený za predsedu Generálnej konferencie

V záverečných minútach prvého pracovného rokovania delegátov v St. Louis bol predstavený návrh menovacieho výboru na voľbu predsedu Generálnej konferencie, ktorý nominoval do tejto pozície súčasného predstaviteľa cirkvi Teda Wilsona. Menovací výbor po vyše trojhodinovej diskusii a zvažovaní ďalších vhodných kandidátov na túto pozíciu napokon väčšinou hlasov rozhodol o predĺžení mandátu súčasného predsedu do roku 2025, kedy sa uskutoční ďalšie zasadnutie delegátov celosvetovej cirkvi. Návrh bol odsúhlasený prítomnými delegátmi pomerom hlasov 74,9% za a 25,1% proti.  

Ted Wilson slúži v cirkvi adventistov vyše 50 rokov v rôznych pozíciách. Začínal v roku 1974 ako kazateľ v newyorskom združení a postupne zastával rôzne administrátorské pozície vo vydavateľstve, na divízii a ako podpredseda Generálnej konferencie. 

Za predsedu Generálnej konferencie bol prvýkrát zvolený v roku 2010 v Atlante.