Ako sa vyberajú delegáti

Výber delegátov na Generálnu konferenciu sa riadi Pracovnými predpismi (Working Policy), ktoré určujú nielen počty delegátov, ale rozdeľujú ich do určitých skupín, aby na zasadnutí boli zastúpené v čo najširšom meradle tieto kategórie – administrátori, kazatelia, učitelia, neduchovenskí zamestnanci a laici, muži aj ženy, s pokrytím všetkých regiónov (združení). Každá únia dostane z divízie nielen presný počet, ale aj presné kategórie, do ktorých delegátov vyberá. Výber kontroluje vedenie divízie, aby sa za divíziu ako celok dodržali všetky predpísané zastúpenia (vrátane počtu laikov vo vzťahu k ostatným kategóriám).  

Pokiaľ ide o konkrétne mená, vedenie únie dalo výboru únie návrh na predpísaný počet delegátov v kategórii administrátori (pretože tí sa sami na združeniach vybrať nemôžu). Výber zvyšných kategórií delegátov dostali na zodpovednosť združenia. Napokon boli všetci delegáti odsúhlasení výborom únie a následne výborom divízie.