Milujme skutkom… (1 Ján 3,11-18)

Téma: Studium Bible vydal:

Ján nemá v úmysle o láske teoretizovať alebo vytvoriť jej dokonalú definíciu. Začína príkladom Kaina, aby ukázal, čo láska nie je. O niekoľko riadkov však predostrie najsilnejší príklad skutočnej lásky – Ježiš za nás položil svoj život. V Kristovi našla láska svoj najhlbší význam. Milovať slovom nie je samo o sebe zlé. Naopak, radi počujeme, keď nám niekto, koho milujeme, vyjadrí náklonnosť  pekným slovom či sms-kou. No láska obmedzená len na slová tam, kde je potrebné pomôcť a aktívne ju prejaviť, je prázdna a pokrytecká. Jánova ilustrácia o láske bez skutkov je podobná Jakubovej argumentácii  o viere bez skutkov. Viera aj láska sú bez praktického naplnenia mŕtve. No ani dobrý skutok vykonaný z povinnosti alebo v snahe získať ocenenie nestačí. Milovať máme nielen skutkom, ale aj „opravdove“ – pravým a nesebeckým záujmom o druhých. Pred blížnym v núdzi nestačí otvoriť len peňaženku, ale aj srdce – ktoré sme však predtým otvorili Bohu. Iný zdroj skutočnej lásky neexistuje.

Pane, pomôž mi vidieť, že všetka moja snaha o kresťanský život bez napojenia na zdroj lásky, ktorým si jedine ty, je márna.

2 Komentáře

Žádné komentáře k článku “Milujme skutkom… (1 Ján 3,11-18)”

  1. Tomáš Kábrt napsal:

    Líbí se mi na Janovi, jak (stejně jako třeba Izajáš nebo Křtitel) neustále zdůrazňuje, že láska k Bohu se nesmí oddělovat od lásky k člověku. Doopravdy milovat Boha znamená prostě i mít rád lidi. Oddávat se náboženskému rozplývání a zároveň (nebo dokonce právě proto) být lhostejný, povýšený, sudičský, protivný k lidem, je velké neštěstí. Žel že hojně rozšířené…

  2. Rudolf napsal:

    Děkuji za velmi pravdivý komentář,i když jsou to jen písmenka ale zahřála mne u srdce.

Zanechej komentář