Podobní Bohu… (1 Ján 2,28-3,10)

Téma: Studium Bible vydal:

Byť Božím dieťaťom je úžasná prednosť, prejav Božej lásky – povzbudzuje Ján čitateľov listu. Keď sa do rodiny narodí nový človiečik, jednou z prvých otázok je, na koho sa podobá. V jeho tvári, úsmeve, farbe očí hľadáme spoločné črty s rodičmi. Bolo by neprirodzené, keby deti neodrážali čosi typické pre tých, ktorí ich z lásky priviedli na svet. Očakáva sa, že Božie deti budú podobne niesť podobu svojho nebeského Otca. Ján  pripomína štyri charakteristiky Božieho dieťaťa, ktoré odrážajú charakter jeho duchovného rodiča  – „očisťuje sa, ako je čistý On“, „ktokoľvek zostáva v Ňom nehreší“, „je spravodlivý, ako je On spravodlivý“ a „nie je z Boha, kto nemiluje brata“. Ako kresťania sa máme podobať Bohu v tom, že budeme milovať blížnych, nesebecky slúžiť a konať spravodlivo. Ide nám o lásku, nie o moc.  Ježiš sám na sebe ukázal, že byť podobný Bohu znamená dávať sám seba nesebecky pre dobro druhých.

Pane, nech nás zasľúbenie, že ťa raz uvidíme takého aký si a budeme ti podobní, napĺňa nádejou a radosťou.

Žádné komentáře

Zanechej komentář