My milujeme, pretože… (1 Ján 4,7-21)

Téma: Studium Bible vydal:

Oslava Božej lásky – aj tak by sa dala stručne zhrnúť táto časť Jánovho listu. Slovo „láska“ sa v nej v rôznych podobách vyskytuje vyše tridsať krát. Možno nie je taká poetická, ako známa hymna lásky apoštola Pavla z 13. kapitoly 1. listu Korinťanom, je však o to praktickejšia. Ukazuje na zdroj lásky v Bohu a  v čom by sa mala konkrétne naplniť – vo vzťahu k najbližším. Hmatateľný prejav lásky k blížnemu je dokonca testom slovných vyznaní o láske k Bohu. Najťažšie sa láska prejavuje pravdepodobne doma – v najbližšej rodine a medzi príbuznými, hoci niekedy stačia maličkosti – pomoc pri domácich prácach, príprava chutného jedla či spoločný rodinný výlet. Ján však nenecháva čitateľov na pochybách, že láska k blížnym a jej prejavy sú len ovocím Božej lásky, ktorá tu bola ako prvá. V dnešnom svete môže byť praktický prejav lásky k ľuďom okolo nás jediným a často najvýrečnejším dôkazom Božej existencie.

Pane, nie vždy je náš život a vzťah k blížnym odrazom tvojej lásky k nám. Odpusť nám to a pomôž nám zostávať v tebe, aby si ty ako zdroj večnej lásky mohol zostávať v nás.

Žádné komentáře

Zanechej komentář