Ochraňovať, čo je vzácne… (Mat 5,27-29)

Téma: Studium Bible vydal:

Názov sobotnej úlohy na stredu ( Ochraňovať, čo je vzácne) vedie k jednoznačnej odpovedi – vzácne je manželstvo a dar sexuality, ktorý by nemal prekročiť jeho hranice. K tomu smeruje téma celého týždňa aj poznámky k jednotlivým dňom. Biblický text na stredu však skrýva aj ďalšie dve (možno aj tri) vzácnosti, ktoré autor priamo nepomenováva, ale nedajú sa prehliadnuť.

Tou prvou vzácnosťou je žena. Ježišovo slovo: „Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozrie na ženu…“  chráni ženu pred mužským pohľadom, ktorý z nej robí len objekt svojich „posteľových“ predstáv. Muži sa môžu brániť, že sexuálne fantazírovanie sa nerodí len v ich hlavách a že text je nespravodlivo jednostranný, ale realita a štatistiky ukazujú, že Ježiš si vybral správneho adresáta. Pretože je žena v Božích očiach vzácna, (veriaci) muž by sa k nej mal podľa toho aj správať.

Druhou  vzácnosťou je moje telo. V Božích očiach je môj život taký vzácny, že Boh nechce, aby skončil v „pekle“. Aj keď sú Ježišove slová obrazným vyjadrením, s mentálnou čistotou to myslí vážne. Pretože sme v Božích očiach vzácni, mali by sme sa podľa toho k vlastnému telu aj správať.

Ježišovo doplnenie a prehĺbenie prikázania „Nescudzoložíš“ v Kázaní na vrchu pravdepodobne nezožne v spoločnosti veľký potlesk. Žiaľ, niekedy znie nepopulárne aj v cirkvi. Možno právom, ak sa predstavuje moralisticky, zákonnícky, so zdvihnutým prstom. Ježiš ho však nevyslovil, aby nám kazil a znepríjemňoval vzťahy a svedomie, ale aby sa nám lepšie žilo. Aj preto sú Kristove slová stále aktuálne a nemenej vzácne…

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář