Výbor únie

Téma: Církev vydal:

Výročný výbor únie je o odsúhlasení rozpočtu únie, o zmenách vo Finančnom poriadku, o správach administrátorov atď. Prijali sme aj vyhlásenie k rozhodnutiu celosvetovej cirkvi o ordinácii žien, ktoré bude vyvesené na stránkach casd.cz a prikladám ho aj na svoj Diár. Hosťom výboru bol Norbert Zens, hospodár našej divízie. Pozvali sme aj Mareka Harasteja, ktorý predstavil nový koncept vzdelávania kazateľského dorastu v našej únii.

Stanovisko-Ordinace

 

DSCN7568 DSCN7573 DSCN7575 DSCN7578 DSCN7579 DSCN7581

2 Komentáře

Žádné komentáře k článku “Výbor únie”

 1. Daniela napsal:

  …a „uklízet“ je podradná práca? pamätáme sa ešte ako v Španielsku štrajkovali smetiari??? 🙂

 2. Ladislav Fröde napsal:

  Přestal jsem již v poslední době reagovat na dění v církvi v poslední době. Tato diskuze mi ale připadá jak „konkláve“ ve Vatikánu.Kurie rozhoduje o všem. Úplně zde mizí práce Ducha Božího. Kdo, nebo co, rozhoduje o tom, jestli jsem ochotný pracovat na Božím díle?Rozlišuje Bůh v této oblasti pohlaví? Kolik biblických žen udělalo víc práce než muži? Muži jsou ješitní a budou do nekonečna rozebírat nakonec i ženskou hormonální odlišnost. Když ony mají „své dny“ a občas se to projeví i v jejich chování! Proč nikdo nepřizná, že chlapům se už nechce v Božím díle pracovat a bude nutností přizvat všechny, kteří to budou ochotni dělat. Nakonec to stejně končí u laiků, kteří jsou nuceni sbory držet. Nebo se mýlím? Mnoho energie se vynaloží na strategie a plány, ale práce stojí. Kde je to biblické,“Zeň je blízko a dělníků málo“? Přestaňme už konečně s věčným filozofováním a jděme mezi lidi, jak to dělal Kristus. Generace „dělníků“ pomalu umírá a „ručně vázat snopy“ je mnohdy těžké. Technické zázraky to nezachrání. Co měli k dispozici staří kazatelé? Kola, vlaky a kilometry nachozené pěšky.Dnes by si mladí bez auta, mobilů a „noubuků“ ani nevrzli.Už jsem to kdysi psal, že se možná dožiji toho, až budu v nemocnici“mlít“ z posledního, tak se mi v mobilu objeví zpráva od kazatele.“Bratře, jsem v duchu s tebou, Pán s tebou.“To není kritika, ale realita.Máme v církvi hodně kvalifikovaných teologů, ale málo pastýřů, milujících své ovce.Samozřejmě to vidím moc černě a budu za rebela.Je mi dost let na to, aby mi to už nevadilo.

 3. Jan Buršík napsal:

  Super a na co jsou ženy vhodné?
  Můžou ještě připravit mužům agapé, nebo to už je moc a můžou jen uklízet?

 4. Karel Falta napsal:

  Tak vám nevím, ale proč se vůbec zřizoval výbor pro studium teologie ordinace (TOSC)? Vždyť se delegáti GK mohli zeptat jakéhokoli bodrého řadového člena a on by tak jednoduchou otázku v pohodě vyřešil. 🙂

  Ale vážně.

  Divím se, jak si někdo může myslet, že výbor pro studium teologie ordinace (TOSC), podle něhož neexistuje žádná biblická ani
  teologická překážka ordinace žen, dostatečně správně nezvážil biblické texty, které někteří používají jako argument proti ordinaci žen.

 5. Bohumil Fitčák napsal:

  Nevím co vyvolalo v naší církví potřebu ordinovat ženy do služebnosti kazatelek? Pamatuji si ještě období před sametovou revolucí, a tento problém a potřeba ordinovat ženy do služebnosti kazatelek v naší církví vůbec nebyl. Ale pravděpodobně problém vězí v nás mužích. Biblický seminář v Sázavě je téměř na zavření, mladí lidé – muží nemají o studium tam ani zájem. Za chvílí nebude mít kdo sloužit ve sborech jako kazatel. A zda se, že muží si neplní svou roli ani ve svém domově. V starosmlouvných biblických dějinách vůdčí pozicí v Božím lidu zaujimali pouze muži. Tento model preferuje Ap.Pavel. Nemůžeme teď argumentovat, že je jiná doba. Bible platí vždy, a v rovnakem smyslu. Pravděpodobně svou úlohu v teto otázce sehrává i feminismus. I když z některými jeho principy a postoji upřimně souhlasím. Např.,aby ženy byly za tutéž práci oceňovaní finančně na úrovní mužů, a pod. Není tady prostor, to zeširoka rozebírat a citovat postoje Bible. Ale par výroků z bible bych si dovolil odcitovat na tomto místě:
  – Kol. 3, 18-20, 1Kor. 11,3, 3, 23, Tit.2, 4-5, Ef.5, 22 – 25, 1Petr.3, 1-2, 1Tim.2, 11-15, 1Tim.3,2, 1Pet.2,25, 1Kor.14,34-35.
  Nejsem vůbec proti, aby se žena – sestra postavila za kazatelníci a smysluplně posloužila Božím slovem. Ale ve smyslu Bible, bych ordinaci žen do vůdčích pozici v naši církví, nebo jejich pověření touto služebnosti,považoval z biblického hlediska za nesprávný krok. Je tolik práce a pracovních míst v církví, že pravě tam jsou ženy nezastupitelné.

 6. Tomáš Plechatý napsal:

  Jestli to nakonec není všechno o penězích.

  Kazatel přijatý do nástupní praxe má nějaký plat a zabezpečení od církve.

  Ordinovaný kazatel má plat o něco vyšší.

  Co se pravomocí týče tak neordinovaný kazatel(ka) může sloužit např. křtem když je vysvěcen(a) jako starší sboru.

  Rozdíl pak je hlavně v tom platu, neboť náplň práce mají stejnou, jen nad nimi drží někdo (ordinovaný kazatel) ,,dozor“

  Ale i obráceně: Jestliže církev chce dělat všechno pro to, aby fungovala kazatelská služba, potom jakýkoliv muž, ale i žena který by chtěl nastoupit, by přece teoreticky mohl (po absolvování semináře, nebo po pohovoru) .

  Problém ale je že jak muži tak ženy toužící po této služebnosti touží vlastně nejen po ní, ale i po tom zabezpečení. Čili po zaměstnaneckém poměru.

  A církev také někdy odmítne uchazeče z důvodu ,,naplněné kapacity“ 🙂
  (Myslí tím, že už živí dostatek zaměstanců kteří utáhnou současný počet sborů a nepotřebuje zvyšovat své výdaje na nového zaměstnance)

  Umíte si představit, že jednou před Bohem budeme někdo stát a on se zeptá proč jsme nevyslali někoho mladého/mladou do služby na jeho díle a my mu řekneme, protože byla naplněná kapacita?

  Ježíš říká, že žeň je veliká a dělníků málo.

  Sbory první církve neměly zaměstance.

  Je problém ordinovat Kazatele/kazatelku do služby bez platu?

 7. Zdeněk L. napsal:

  Je velký rozdíl mezi ordinací a povoláním do služby v církvi. Žádný muž – kazatel
  zatím nikdy nebyl ordinován po absolvování TS okamžitě. Dokument výboru unie není v rozporu z výhledem a cílem církve v ČS unii. Je velmi správné připravovat muže a ženy ke kazatelské službě. Ap. Pavel varuje, aby nebyl ukvapeně pověřen bratr „Novák“, vzhledem k tomu, že Písmo nedělá rozdíl mezi mužem a ženou, tak to platí i pro sestru „Novákovou“.:-(( Jeví se mi, že se v adventismu částečně projevuje myšlení: „Kazatel/kazatelka požádá o ordinaci a církev okamžitě zvedne ruce a ordinuje – dává dárek.“ Denní studium TS končí? Pokud jsme opomněli ženy ve službě nebo spíše separovali od služby mužů, máme co napravovat. Pokud se to v administrativě napraví, jsme připraveni ty ordinované ženy na sborech přijmout, když jsou potíže s přijetím neordinovaných žen? Možná Čechy jsou na tom lépe. Jak je na tom Morava a Slovensko. Možná se nám to dobře diskutuje, ale v terénu je to mnohem obtížnější. Pokud mají i někteří kazatelé potíže, aby je sbor akceptoval? Budou to mít ženy snadnější? Kdo jim pomůže?
  Ten ordinační rituál jim pomůže k přijetí jejich rozšířené služby církvi? Nechci sestry odrazovat, protože před námi není jen bariera administrativní, ale bariera přijetí rovnocennosti žen a ta je mnohem záludnější. Ledovec odtažitosti od žen má mnohem větší část pod vodou. Není však potřeba hořekovat a hlavně přestat
  pracovat .Ze zkušenosti ap. Pavla a Barnabáše Sk.15,36-41, kteří se rozešli po ostré hádce, každý šel „svou cestou“……. Církev se nerozdělila. Jestliže v „Africe“ nemohou vzít k práci ženy a na jiných místech je možné přizvat ženy, není to štěpení církve. Ke štěpení dochází tehdy, když se radikálně různíme v jádru zvěsti evangelia. Buď je spasení z pouhé milosti a nebo platí spasení je z milosti ale….

 8. Lidka napsal:

  Proč mi některá vyjádření mužů zde připadají jako bych slyšela naše politiky? Tleskám Marii za slova zdravého, věcného „selského“ rozumu : “ To jako bych svým dětem řekla – dárek k narozeninám dostanete, když si o něj řeknete. Ale i když si o něj řeknete, tak to ještě neznamená, že jej dostanete. Budeme na toto téma vést diskusi.“…Kéž by v našich řadách vítězil praktický přístup k věci.

 9. Jiří Tomášek napsal:

  To admin: Nevidím v tom rozpor…

  Je přece rozdíl, pokud se napíše:

  „vyjadrenie … neprelamuje postoj väčšiny delegátov GK“ či „stanovisko nie je v tejto chvíli otvorením možnosti ordinovať ženy…“,

  nebo „budeme hľadať cesty ako to do budúcnosti nejako zmeniť…, chceme spolu s ostatnými úniami nájsť nejaké vhodné riešenie.“

  To bylo možná vhodné dodat hned napoprvé. Rozumím tomu, s čím se administrativa ČSU vyrovnává. Přesto je třeba nestydět se za konkrétnější vyjádření, když už není odvaha k většímu kroku po vzoru řady unií, které už řešení našly. Je pravda, že žen je u nás v kazatelské službě zatím velmi málo. Není to ale o tom, že by se o tuto službu nezajímaly, jak možná naznačuje T. Kábrt. Je to i o tom, že některé z nich slyšely z úst představitelů církve, že se s nimi po MD už nepočítá. Mám za to, že ke slovům prohlášení by slušelo připojit i konkrétní kroky i směrem k těmto ženám.

 10. Marie napsal:

  Tomáš Kábrt: „K tomu, aby mohly být u nás ženy ordinovány do plné kazatelské služby, by musely nejdříve ženy, které k tomu Pán Bůh povolává, projevit o tuto službu zájem.“

  Pokud tedy některá z žen v nástupní praxi projeví zájem o plnou kazatelskou službu, bude ordinována? Nebo se o ordinaci žen v Č-S unii začne pouze diskutovat (s nejistým výsledkem)?

  To jako bych svým dětem řekla – dárek k narozeninám dostanete, když si o něj řeknete. Ale i když si o něj řeknete, tak to ještě neznamená, že jej dostanete. Budeme na toto téma vést diskusi.

 11. Zdeněk L. napsal:

  Pokud máme možnost být seznámeni z dokumentem o ordinaci žen z výboru unie, pak je to dobrá správa. Otázkou zůstává, jakou podporu má výbor unie celkově z členské základny? Nezůstalo by to nakonec tak, že by byla menšina podporující tento výbor v otázce ordinace žen. Většina by byla proti? Nepíši o tom, že na konferenci unie byla většinou hlasů podpořena ordinace žen. Možná ČS má pro to podporu. Jakou podporu tomu dává MSS? Taktéž jakou podporu tomu dává SZ? Táži se tedy otevřeně má výbor ČS unie skutečně takovou podporu v široké členské základně? Tento dotaz není směrovaný do výboru unie, ale do členské základny. Já tomu rozumím tak, že sdružení potřebuje podporů svých sborů, Unie potřebuje plnou podporu všech sdružení. Divize potřebuje podporu všech svých unií. Takto vnímám cestu ke změně. Vzhledem k tomu že jsem měl možnost číst:
  “UNIONS AND ORDINATION TO THE GOSPEL MINISTRY”!
  BRIEF SUMMARY AND COMPREHENSIVE WORKING POLICY
  EXPLANATION!
  GENERAL CONFERENCE SECRETARIAT
  AUGUST 2015
  Na podkladě tohoto dokumentu jsem dospěl k závěru, že jakékoliv dokazování zda ženy mohou nebo nemohou je „málo účinné“. Solidarita v tomto směru může být jen „zoufalé“ vyjádření nesouhlasu. Z tohoto dokumentu jsem vyrozuměl, že GK se neopírá o teologický rozbor Písma, který vyzněl příznivě pro ordinaci žen.
  Opírá se jen o počáteční vývoj autority GK r.1863-1879 a v roce 1879-1890 byla ordinace vyhrazena GK, takže rozhodnutí je úplně v „moci hlasování“ na GK a to se stalo právním dokumentem! V každém dalším mezidobí, až po GK v San Antoniu se jen upevňovalo postavení mužů.
  V daném dokumentu není ani zmínka o autoritě Božího Slova je to jen právní
  vyjádření postavené na počátečním historickém vývoji. Tam na začátku se „stvořil médoperský zákon“ a zdá se že je to opravdu „tvrdý oříšek“.
  Zřejmě není však tak tvrdý, aby se nedal „rozlousknout“. Každá překážka je vždy výzvou. Z tohoto pohledu vnímám potřebu řešení v oblasti práva v CASD.
  Proto podporuji vyjádření Výboru unie a ochotu hledat cestu k naplnění
  a podřízenosti Duchu Svatému více než právnímu systému církve.

 12. admin napsal:

  Nevidím v tom rozpor. Pamätám si obdobie, keď sa v cirkvi príliš nefandilo tomu, aby boli dievčatá na seminári ani v kazateľskej službe. Našou výzvou chceme povzbudiť dievčatá a ženy, aby rozhodnutie GK nevnímali ako odradzujúce od štúdia na TS ani od kazateľskej služby. Aj keď dnes ešte nemôžu byť ordinované, budeme hľadať cesty ako to do budúcnosti nejako zmeniť. V našej divízii sa o tom diskutuje a chceme spolu s ostatnými úniami nájsť nejaké vhodné riešenie.

 13. Tomáš Kábrt napsal:

  Jako člen výboru unie považuji přijaté stanovisko za poměrně jasný projev nesouhlasu s praxí celosvětové církve ve věci ordinace žen. K tomu, aby mohly být u nás ženy ordinovány do plné kazatelské služby, by musely nejdříve ženy, které k tomu Pán Bůh povolává, projevit o tuto službu zájem. A k tomu právě výbor unie vyzývá. A tím také k pokračování diskuse v církvi na toto téma.

 14. Tomáš Plechatý napsal:

  ze stanoviska ČSU:

  ….Zároveň vyzýváme ženy ze sborů naší církve v České a Slovenské republice k zapojení do služby v církvi včetně kazatelské…..

  …..Považujeme účast žen ve službě evangelia na našem území za velmi potřebnou a jsme připraveni učinit vše pro to, aby mohla být naplněna……

  versus:

  admin:

  … stanovisko není v této chvíli otevřením možnosti ordinovat ženy v naší unii…

  ???

 15. Jiří Tomášek napsal:

  Aha – takže za mě: Nejprve velká radost, a teď po tomto „vysvětlení“ velké zklamání… Buď čtu jiný dokument, nebo Výbor CSU zplodil něco, aby se vlk nažral (tj. většina členů v ČSU) a koza (loajalita ke špatnému rozhodnutí GK) zůstala celá, nebo admin tady tlumočí spíš svůj osobní názor. Pokud je to ale opravdu tak, jak zde bylo vysvětleno, bylo by myslím lépe žádné stanovoisko ČSU nevydávat. Je totiž úplně k ničemu.

 16. admin napsal:

  Vyjadrenie výboru únie neprelamuje postoj väčšiny delegátov posledného zasadnutia GK, to znamená, že jeho stanovisko nie je v tejto chvíli otvorením možnosti ordinovať ženy v našej únii.

 17. Marie napsal:

  Budou tedy v Č-S unii ženy kazatelky ordinovány? Ze stanoviska VČSU mi to není moc jasné. Děkuji.

Zanechej komentář