Liptovský Hrádok – otvorenie modlitebne

Téma: Církev vydal:

Nerozumiem, čo sa to v sobotu v Hrádku pri slávnostnom otvorení modlitebne dialo, ale po niektorých piesňach, ktoré spievali miestni speváci, sa vyťahovali vreckovky a utierali sa slzy dojatia. Ani ja som nebol výnimkou. Možno aj preto, že sú to všetko mne blízki ľudia. Hlboké ticho a dojatie zavládlo aj počas záverečnej modlitby požehnania, ktorú predniesol vedúci zboru Palko Greš.  Mal som pocit, že atmosféra spolupatričnosti, ktorá sa vytvárala medzi Hradočanmi a ich pomocníkmi aj z iných zborov počas stavby, sa prirodzene preniesla aj do včerajšej soboty. A pretože som v Hrádku niekoľko rokov pôsobil ako „diaľkový“ kazateľ a mal som na zbor pekné spomienky, moja radosť z toho, čo sa podarilo bola dvojnásobná. Prajem im ich nové priestory, ktoré verím že budú využívané nielen v sobotu, ale otvorené pre všetkých aj v týždni.

Bolo to naozaj otvorené zhromaždenie. Vážim si, že prítomných pozdravili dvaja evanjelickí a dvaja katolícki duchovní, že prítomný bol aj primátor Hrádku a starosta Východnej. Zaspeivali  nám aj speváci z evanjelického cirkevného zboru vo Východnej. Na otvorenie prišli aj susedia a ďalší, ktorí sa podieľali na príprave stavby aj na jej realizácii. Som Pánu Bohu naozaj vďačný za včerajšiu peknú sobotu.

2 Komentáře

Žádné komentáře k článku “Liptovský Hrádok – otvorenie modlitebne”

  1. Pavel Drábek napsal:

    Právě jsem si přecetl zprávu zde na stránkách MP o tom, že v Liptovském Hrádku byl otevřen nový sbor a jeho vedoucím je Pavel Greš. Chci tímto moc pozdravit Pavla a zdraví i celá moje rodina a pogratulovat všem k založení sboru. Tento sbor (tehdy samozrejme skupinka) jsme navštívili před několika lety v rámci dovolené na Slovensku ve Ziarske doline a byli jsme nádherně přijati všemi přítomnými včetně Pavla, u nehož jsme pak mohli strávit zbytek dne v krásném a přátelském rozhovoru nad radostmi a starostmi církve. Mnoho Pavlovych podnětů mě také pozitivně posunulo v pohledu na Boha a lidi okolo sebe. Přeju Vám všem z L. Hrádku, abyste nadále byli tak otevření pro příchozí jako tenkrát a abyste byli pro své okolí živým svědectvím o milostivém a milujícím Bohu.
    PS: Pro Pavla G. – pokud ještě stále ještě netušíš o koho se jedná, připomínám se přes moji ženu Janu rozenou Šotolovou. Bůh ti žehnej a dej o sobě vědět (můj mejl: pav.drabek@tiscali.cz)

  2. Pavel napsal:

    Velmi sa tesim zo stretnutia v našej novej Modlitebni. Návštevy na otvorení sú dôkazom toho že adventisti nemusia mať strach o svoju identitu a ked dokážu milovať iných tak ich Láska k iným môže byť opätovaná.Pán Boh velmi dobre vidí do srdca úprimných ľudí v L.Hrádku.

Zanechej komentář