Po konferencii

Téma: Osobní vydal:

Na pokonferenčné obdobie som sa tešil aj preto, lebo som predpokladal, že aspoň na krátky čas nám trochu ubudne z práce a povinností, ktorých bolo v posledných mesiacoch požehnane. No zatiaľ to celkom neplatí. Pravda je, že určitá psychická úľava u mňa nastala. Zodpovednosť za prípravu a priebeh oboch častí – pracovnej a slávnostnej – konferencie vystriedala zodpovednosť za dobré naštartovanie ďalšieho obdobia. Niekoľko dní som žil z atmosféry slávnostnej konferencie v Bratislave. Ešte raz sme poďakovali všetkým účinkujúcim a technickému zázemiu. Na budúci týždeň sa ešte osobne stretnem so zamestnancami Mediálneho centra, aby som sa im osobne poďakoval. No hneď bolo treba začať pripravovať dôležitú agendu na výbor únie, ktorý sa uskutoční 8. júna a na koordinačné stretnutie o deň neskôr. Jej hlavnou náplňou je voľba alebo doplnenie nových vedúcich oddelení a členov Správnych rád, jednoducho personálne otázky. Pravidelne už na úniu cestuje aj nový hospdár únie Marek Škrla, ktorý postupne preberá agendu od brata Edvarda Miškeja. Na výbore EUD vo Florencii sme už dostali počty delegátov za našu úniu na generálnu konferenciu v roku 2015 v San Antoniu, takže v týchto dňoch po komunikácii so združeniami začíname vyberať. (Za našu úniu budeme mať 8 delegátov). A tak neostáva veľa času na relax. Pokračujem v návštevách zborov – zajtra cestujem na stretnutie podkrkonošských zborov na Karolínu. Teším sa.

Žádné komentáře

Zanechej komentář