Film Tell the World

Téma: Různé vydal:

Generálna konferencia uvoľnila na voľné sledovanie film o počiatkoch adventného hnutia a dejín cirkvi. Je k dispozícii na

http://artv.adventistreview.org/videos/2149

Žádné komentáře

Zanechej komentář