Vyhlásenie predsedu Severoamerickej divízie Dana Jacksona

Téma: Církev vydal:

Zdieľam záznam vyhlásenia predsedu Severoamerickej divízie Dana Jacksona po poslednom výbore divízie k téme ordinácie žien a schváleného dokumentu výboru Generálnej konferencie o postupe voči úniám, ktoré nie sú súladné s rozhodnutiami celosvetovej cirkvi. Táto problematika sa Severoamerickej divízie týka v súčasnosti najviac, pretože už niekoľko rokov ženy kazateľky ordinuje.  

(Pod videom nájdete aj preklad, za ktorý ďakujem dobrovoľníkom, a pripomínam, že je skôr orientačný, nie je autorizovaný a nemusí byť doslovný.)

„Rád by som urobil vyhlásenie, ktoré je veľmi citlivé, ale chcem vám ho povedať. Neviem, či stále vysielame naživo alebo nie. Nezáleží na tom, či áno alebo nie. Myslím si, že diskusia v posledných dvoch dňoch ukazuje, akými ťažkosťami ako cirkev prechádzame. Verím, že všetci sa potrebujeme modliť, aby sme tieto ťažkosti prekonali, alebo aspoň Duch Svätý aby prekonal tieto neduhy v cirkvi. Musíme volať k Bohu, aby nás opäť spojil. Poviem teraz niečo z perspektívy predsedu divízie, ktorý jej slúži 8 rokov.  Som veľmi unavený a pravdepodobne aj nahnevaný z toho, ako na našu divíziu nazerá svet. Nie sme rebeli, sme adventisti siedmeho dňa. V Severoamerickej divízii existuje obrovská lojalita k cirkvi. Znovu by som rád vyzval a zdôrazňujem vyzval niekoho, aby našiel medzi ostatnými divíziami lojálnejšiu divíziu pokiaľ ide o dodržiavanie smerníc a financie ako je Severoamerická divízia (NAD). Nebudem tu sedieť a nebudem vám hovoriť to, čo viem, pretože by to bolo pre svetovú cirkev zahanbujúce. Ak máme dve únie a 49 žien, ktoré boli ordinované, sú to drobné záležitosti v porovnaní s ďalšími záležitosťami, ktoré existujú (v cirkvi) vo svete.

Neviem, ktorým smerom sa bude uberať diskusia, ktorú sme si práve odhlasovali, ale chcem vám povedať, že by bolo bývalo lepšie mať ducha zmierenia na všetkých stranách, nie povýšenectvo. Nie, nie sme vašimi študentmi. Sme kolegovia v službe s našimi bratmi z GK. Bude neprijateľné pre nás troch, rovnako ako to je neprijateľné pre vás, ak sa niekto pozerá  na niekoho zhora. Je to jednoducho neprijateľné. Nebudem to tolerovať a myslím to presne tak, ako som to povedal. Odídem preč tak rýchlo, že sa vám z toho zatočí hlava. Táto divízia nebola len chlebodarcom (košom plným chlebov). Vytvárala aj ľudské zdroje, ktoré rozdúchavali a poháňali misiu, rast a rozvoj celosvetovej cirkvi celé desaťročia. A dúfam a modlím sa, aby to pokračovalo. Dúfam a modlím sa, aby sme dospeli k priateľskému výsledku pokiaľ ide o finančnú otázku, ktorá je v našej divízii taká významná. Pretože nežijeme v dňoch ako sa to spieva [v dňoch vína a ruží]. Nežijeme už viac v takomto svete. Jednoducho nežijeme. Preto robím toto vyhlásenie, aby ste všetci vedeli a aby to vedeli aj vedúci cirkvi vo svete, moji kolegovia predsedovia divízií: Buďte o trochu opatrnejší. Nehovorím to militantne. Len vyzývam, aby ste boli trochu opatrnejší. Ako sa vyjadrujete o tejto vzácnej divízii a vzácnych ľuďoch, ktorí sú na vedúcich miestach v tejto divízii. Chcem, aby Ježiš prišiel. Pred nejakým časom som vyjadril bratovi Wilsonovi, bolo to po Generálnej konferencii v roku 2015, tento názor: Viem, že veríš, že sme na hraniciach Kanánu. Ja tomu neverím. Ja verím tomu, že sa vraciame späť do púšte. Všetci ako sme tu, nesieme nejakú zodpovednosť. Musíme prestať hovoriť o druhých bratoch, že sú špiny. Musíme si ctiť a dať rešpekt a apelovať na to, aby sme pracovali spolu. Povýšenectvo nepristane nikomu. Z Božej milosti to bolo ťažké obdobie tie posledné dva dni. Stále ostali nevyriešené otázky. Trestanie ľudí prináleží výlučne Bohu. Podľa môjho názoru, a ja viem, že to niekoho urazí, nikdy nebudem súhlasiť s týmto dokumentom. Bol odsúhlasený celosvetovou cirkvou, väčšina hlasovala za, a Generálna konferencia bude musieť uplatniť všetky princípy, ktoré treba uplatniť, pretože chápete NAD nikdy nepovedala, že si myslí, že by nemala byť vyvodená zodpovednosť. Nikdy sme to nepovedali. Povedal som to už skôr, ponúkli sme cestu na požiadanie predsedu Generálnej konferencie. Ponúkli sme cestu. Bola odmietnutá. Hovorím teda, že sa modlím, aby nám Boh dal kolektívny cit, viedol nás, aby sme našli tento dokument v skartovačke. Ak je Boh s týmto hnutím,  bude prosperovať. Ak nie je, je odsúdené na zlyhanie. Je ťažké pre mňa uveriť, že ženy sú odsúdené na zlyhanie, ženy, ktoré sú vedené Duchom Svätým. Verím, že táto cirkev, a je to možno príliš, ale ja verím, že táto cirkev jedného dňa v budúcnosti sa postaví a v zahanbení sa ospravedlní za to, ako hanebne sa zachovala k ženám. Nehovorím o tom, viete, ľudia majú rozdielne názory, a ja chcem, aby tí, ktorí si práve teraz myslia, že som absolútne vyšinutý blázon, chcem, aby vedeli, že podporujem vaše právo veriť, že ženy by nemali byť ordinované. Podporujem toto vaše právo. Ste členmi Božej cirkvi. Ste našimi bratmi a sestrami. Ja nehovorím o tom. Hovorím o slovách vložených do predpisov, ktoré si vyžadujú naivitu. Dnes nemôžete povedať ľuďom: my všetkých milujeme a každý môže robiť všetko, okrem tých pozícií, ktoré si vyžadujú… Dajte tieto predpisy preč. Stačí ak prídete a poviete: my neveríme v ordináciu žien. To je všetko, čo máte povedať. Ale ten nonsens, tá blbosť v B 60 predpisoch, ktorá dovoľuje dať slučku okolo krku ženám, je odpad. Je to to správne slovo. Nehovorte trikrát: máme radi všetkých a každý je prijateľný, a môžeš robiť všetko, okrem ak sú tam nejaké požiadavky na ordináciu. Potom prídu na koniec predpisov a povedia: všetko, okrem toho, čo je v zátvorkách, neaplikujte to na ženy, ktoré boli ordinované ako staršie podľa toho, ako to bolo odsúhlasené na GK. Prepáčte, to si vyžaduje naivitu. Naše ženy v Severnej Amerike, ktoré slúžia ako kazateľky a sú vo vedúcich pozíciách, budú ochraňované NAD a každým predsedom únie a združenia, ktorý je na tomto mieste. Je tu ešte viac kravín, teológia mužskej nadradenosti je kravina. Nikdy to nebola teológia cirkvi adventistov, nie je adventistická a nikdy sa nestane adventistickou. Je tu jeden príbeh. Môj dobrý tajomník mi práve povedal, aby som bol kľudnejší. Je to dobrý chlap. Budeme pokračovať v modlitbe, aby Boží Duch viedol cirkev, aby naše ženy neboli ťahané späť, alebo obmedzované sklenenými stropmi, ktoré sme si vytvorili, aby sme chránili naše vlastné pozície. Chcem povedať ešte jednu alebo dve veci na záver nášho stretnutia.

Viem, že sa nájdu ľudia, ktorí budú na mňa naštvanejší ako sršne a moje odpoveď je: ak ste nahnevaní ako sršne, odleťte preč. Pretože vám chcem povedať, že to prežívam už osem rokov a som už unavený. Rozhodnime sa na základe Božej milosti, že budeme pracovať na podpore našich žien, že budeme pracovať a to je bolestivé v harmónii s bratmi, pretože to je časť našej zodpovednosti. A bratia vo svete povedali: nie. A tak bremeno ostalo na nás, aby sme demonštrovali, že naše ženy sú duchovné Božie ženy. Slúžia mu a budujú službu pre neho a my ich nestiahneme späť. Neskončíme naberanie žien kazateliek, ak sa vám zdá, že áno a budete pritom robiť hluk, máte smolu, my to nezastavíme. Ba čo viac, budeme pokračovať v agitácii pre ordináciu žien v službe evanjelia. Tým, čo som povedal v posledných 20 minútach, povedal som to, čím žijeme v posledných dvoch dňoch. Ale táto divízia nie je o ordinácii žien. Je o evanjelizácii sveta dobrou správou, ktorú priniesol Ježiš. Nepamätám, kto to bol. Brat Tasco? Nie, to bol brat z Kolumbijskej únie: potrebujeme nájsť nové cesty, nové metódy evanjelizácie pre Krista. Niektorí z nás to budú robiť presvedčení o ordinácii žien, niektorí s tým, že nie. Vyzývam vás,, dotknite sa jeden druhého, buďme v srdci jedni druhých, sme bratia a sestry. Sme bristers – viete, čo to je? Kombinácia brothers and sisters. Sme bristers a musíme pracovať spolu. Máme a vždy sme mali nejaké prekážky, ale nenechajme sa odradiť. Poďme dopredu a s radosťou v srdci, nie s hnevom, s radosťou v srdci, pretože Pán Ježiš, ktorý prišiel ako dieťa v jasliach, príde znovu. Chce, aby sme žili s ním a navzájom jedni s druhými. Naveky.“

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář