Nastavenie stratégie pomoci – ADRA

V Novom meste na Morave sa uskutočnilo v pondelok a utorok stretnutie vybraných zamestnancov ADRY na zhodnotenie pomoci tejto humanitárnej organizácie po tornáde a nastavenie stratégie pomoci do budúcnosti. Jedným z bodov bolo aj efektívnejšie nastavenei komunikácie medzi ADROU a cirkvou v prípade mimoriadnych udalostí. Ďakujem za pozvanie a oceňujem otvorenosť hodnotenia a profesionalitu tých, čo stretnutie viedli.