Smútočná bohoslužba

Smútočná bohoslužba ako spomienka na brata Adolfa Šlosárka sa uskutočnila včera v modlitebni Ostrava-Mariánske Hory. Bola to dojemná chvíľa, keď syn Jarek s pohnutým hlasom hovoril o tom, ako jeho otec tíško naposledy vydýchol pri spievaní piesne Pojď k Spasiteli. Počas toho ma napadlo, akoby by bolo fajn, keby viac mladých ľudí počulo o vernosti, odvahe a praktickej zbožnosti staršej generácie kazateľov a našich členov. Mňa to veľmi povzbudilo a som Pánu Bohu vďačný za príklad, život a službu brata Šlosárka.