Recenzia Romana Macha na knihu Aleša Franca o „adventizme“

Keď sa pred niekoľkými rokmi objavila na internete elektronická verzia diplomovej práce Aleša Franca, v ktorej sa zaoberal históriou a teológiou „adventizmu“, obrátilo sa na vedenie cirkvi niekoľko kazateľov s otázkou, či budeme na niektoré zjavné nepresnosti a autorove subjektívne závery reagovať. Vzhľadom na to, že dielo vzniklo na pôde banskobystrickej univerzity a nebolo určené širokej verejnosti, rozhodli sme sa rešpektovať študentovu slobodu na hodnotenie učenia cirkvi adventistov a k evidentne neobjektívnym interpretačným posunom sa oficiálne nevyjadrovať.[1] Už vtedy však zarážalo nielen to, z akých zdrojov autor čerpal, ale aj celková akademická a odborná úroveň práce zvlášť pokiaľ ide o jej metodické východiská.

Po tom, čo v tomto roku  vyšla diplomová práca v knižnej podobe vo vydavateľstve Poutníkova četba  pod názvom História a teológia adventizmu, rozhodli sme sa osloviť učiteľa systematickej teológie  Teologického seminára Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Sázave Romana Macha PhD. a požiadať ho o stručnú recenziu, ktorá by odpovedala na množiace sa požiadavky oficiálne reagovať na uvedené dielo. Machova odborne erudovaná a kritická analýza Francovej publikácie  sa zjavne zároveň preklopila do stručnej štúdie súčasnej teologickej situácie a dialógu v cirkvi. Zahŕňa aktuálne odborné pramene a zároveň existujúcu šírku hlasov, otázok, zdrojov, ale aj problémov v súčasnom adventistickom cirkevnom kontexte. Vďaka tejto dimenzii výsledná práca nesleduje len úzke apologetické ciele. Nezameriava sa len na polemickú obhajobu učenia cirkvi, ale komplexnejšie odhaľuje základné metodické pochybenia a povrchné interpretačné závery knihy v metodologickom porovnaní s inými existujúcimi typmi odbornej kritiky adventizmu. Popri rovine polemického dialógu s Francom, ktorá pochopiteľne primárne riadi štruktúru štúdie, možno výsledný materiál zároveň pokladať za informatívnu miništúdiu súvisiacich tém v súčasnej adventistickej diskusii sprehľadňujúcu početné relevantné zdroje pre prípadný hlbší záujem.

Pokiaľ ide o Francovo zaobchádzanie s „adventizmom“, je otázne, do akej miery sa pod spomenuté nedostatky podpísalo nedostatočné odborné vedenie študenta a do akej miery jeho  predsudky voči cirkvi adventistov všeobecne zažité v  evanjelikálnom kontexte na Slovensku. V každom prípade vnímame uvedenú recenziu ako užitočný a informatívny príspevok a zároveň návod na zdokonalenie vzájomnej komunikácie pri posudzovaní vieroučných východísk a interpretovaní udalostí v historickom formovaní menších kresťanských spoločenstiev.

Mikuláš Pavlík

[1] Jednou z prvých neoficiálnych reakcií na diplomovú prácu bol článok Tomáša Kábrta, vedúceho oddelenia komunikácie cirkvi adventistov, uverejnený na internetovej stránke http://www.apologet.cz/?q=articles/category/16-ohlasy/id/456-reakce-tomase-kabrta-na-praci-historie-a-teologie-adventism

Recenziu si otvoríte kliknutím na odkaz. Ide o rozsiahlejšiu prácu, ale stojí za prečítanie.

mach-recenze-historie-a-teologie-adventismu-07-2016

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.