K výsledku hlasovania

Téma: Osobní vydal:

Neskrývam sklamanie z výsledku hlasovania. Nejde však len o jedno rozhodnutie a jeden dokument. Odkrývajú sa trhliny medzi dvoma pohľadmi na cirkev. Jeden zdôrazňuje poslušnosť, autoritu, poriadok, predpisy a potrebu silných vodcov. Túži po návrate k tradícii, má strach z rozmanitosti a odvoláva sa na zjednodušené biblické poučky. Druhý dáva do popredia slobodu, dôveru, svedomie, a vodcu spája so slovom služba. Nebojí sa premýšľať o svete a cirkvi v širších súvislostiach bez strachu zo straty vlastnej duchovnej identity. Rast členskej základne v kultúrnom a spoločenskom prostredí, ktoré má bližšie k prvému modelu fungovania cirkvi, naznačuje, že budúcnosť neprinesie radikálne zmeny v jej smerovaní. S novou realitou sa budeme musieť zmieriť. Žijem s nádejou, že v čele globálnej cirkvi sa v blízkej budúcnosti objavia vodcovia obdarovaní múdrosťou zhora, aby tieto dva rozdielne organizačné a duchovné dôrazy neprehlbovali, ale premostili.

Žádné komentáře

Zanechej komentář