Výsledok hlasovania o dokumente

Téma: Církev vydal:

V nedeľu prebehlo dôležité hlasovanie o dokumente, ktorý upresňuje postup pri uplatňovaní disciplinárnych opatrení voči úniám, ktoré nie sú v súlade s rozhodnutiami výboru a zasadnutí GK.

Za: 185

Proti: 124

Návrh bol prijatý.

 

Žádné komentáře

Zanechej komentář