Cena Michala Velíška

Po dlhšom čase, pretože sa nekoná výbor EUD v Bulharsku, ale on line, mohol som sa zúčastniť na vyhlásení Ceny Michala Velíška. Ďakujem vedeniu Nadácie ADRA, ktoré v spolupráci s Novou pripravilo veľmi pekné odpoludnie v reprezentatívnych priestoroch primátora hl. mesta Praha.