100. výročie založenia Metodistickej cirkvi v Československu

Zdá sa, že Evangelická cirkev metodistická sa narodila približne v tom istom čase ako cirkev adventistov. V sobotu večer si pripomenuli 100+1 výročie svojho vzniku slávnostnou bohoslužbou, na ktorej som sa zúčastnil. Zaujímavosťou je, že superintendentkou cirkvi je žena, s. Procházková, manželka bývalého vedúceho cirkvi (na spodnej fotografii v strede).