Spomienka na Jiřího Veselého

V minulých dňoch nás zaskočila správa o úmrtí kazateľa na dôchodku Jirku Veselého, ktorý bol krátky čas aj predsedom únie a dve funkčné obdobia predsedom Moravskoslezského združenia. Dnes som sa v Ostrave zúčastnil na spomienkovej bohoslužbe a osobnou prítomnosťou vyjadril sústrasť pozostalej rodine, ale aj vďačnosť za jeho službu.