Výbor únie Brno

Zo Strážovíc krásne zasneženou krajinou do Brna na výbor únie – posledný v tomto roku. Hosťom výboru bol Barna Magyarosi, tajomník EUD. Okrem iného sme schválili rozpočet na budúci rok, zvolili nových delegátov na zasadnutie GK, rozšírili kategóriu kazateľského povolenia, vypočuli si správy z únijných inštitúcií a združení, odsúhlasili celoročný plán akcií a zahraničné cesty a ordinácie troch kazateľov MSS – Daniela Huvara, Pavla Kostečku a Filipa Fursta. Odsúhlasili sme si aj dátum mimoriadneho výboru únie začiatkom budúceho roku.