Návšteva pardubického okrsku

On-line pripojením k stretnutiu zástupcov pardubického okrsku som ukončil pomerne dlhú šnúru diskusie a informovania rôznych grémií o výsledkoch napĺňania bodu únijnej konferencie o zefektívnení riadenia cirkvi. Na stretnutí s pardubickým okrskom mi zvlášť záležalo aj preto, že z jeho zborov pochádzalo najviac podnetov o efektivite a týkali sa realizácie Švajčiarskeho modelu. V prvej časti som členom predstavil, kam sme za tých dva a pol roka dospeli a venoval som sa detailom jeho uplatnenia. Ďakujem aj za diskusiu, názory a všetky cenné podnety. Vo februári nás čaká už tretí mimoriadny výbor na túto tému, kde by sme mali zhrnúť všetky materiály a urobiť určitý záver.